Intymność jako tekst

Wystawa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Intymność jako tekst prezentuje różnorodne głosy w poezji i sztukach wizualnych, dla których wspólnym środkiem ekspresji jest narracja w pierwszej osobie i konfesyjny charakter wypowiedzi, a reprezentowanie siebie w języku staje się procesem walki o podmiotowość twórcy.

Agnieszka Polska, „Watery Rhymes”, 2014, kadr z filmu, dzięki uprzejmości artystki i ŻAK | BRANICKA (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agnieszka Polska, „Watery Rhymes”, 2014, kadr z filmu, dzięki uprzejmości artystki i ŻAK | BRANICKA (źródło: materiały prasowe organizatora)

Twórcy wystawy przyglądają się zwrotowi ku emocjom i osobistemu doświadczeniu we współczesnej kulturze w ostatnich latach: nie tylko w samej twórczości artystów, ale również w dyskursie i języku protestu, w afekcie dostrzegając język krytyczny i nowe narzędzie uprawiania krytyki kultury.

Na wystawie zaprezentowane zostaną różnorodne wypowiedzi w pierwszej osobie: operacje słów na słowach i interwencje na uczuciach i myślach, przybierające postać tekstu, zapisu głosowego, klipu wideo oraz obiektu; prace twórców, którzy nie stronią od poruszania tematów trudnych, intymnych, skoncentrowanych na emocjach i osobistym doświadczeniu, rozmywających granice między życiem codziennym a twórczością, między wyznaniem a autokreacją, między opowieścią a tożsamością narratora.

W czasach, kiedy praktyki społeczne zorientowane na dystans i ironię traktują z podejrzliwością kategorie takie jak szczerość i autentyczność, wystawa usiłuje zrehabilitować słowa i obrazy jako narzędzia budowy samoświadomości. Zadaje pytanie o to, na ile wyznanie może wykraczać poza narcystyczny wymiar mówienia o „sobie”, a stanowić źródło komunikacji oraz identyfikacji dla odbiorcy.

Artyści: Zuzanna Bartoszek, Hannah Black, Julien Creuzet, Lilii Reynaud Dewar, Cécile B. Evans, Jakub Głuszak, Konrad Góra, Caspar Heinemann, Aldona Kopkiewicz, Chris Kraus, Xu Lizhi, Eileen Myles, Jaakko Pallasvuo, Agnieszka Polska, Fazal Rizvi, Bunny Rogers, Steve Roggenbuck, Megan Rooney, Andrzej Szpindler, Julia Szychowiak, Adela Truścińska, Amalia Ulman, Audrey Wollen, Dena Yago, Ewa Zarzycka

Dena Yago, „Remove the Inside and the Soul Remains”, 2016, dzięki uprzejmości artystki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dena Yago, „Remove the Inside and the Soul Remains”, 2016, dzięki uprzejmości artystki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Intymność jako tekst
Kuratorka: Natalia Sielewicz
Od 26 stycznia do 2 kwietnia 2017 roku
Otwarcie: 26 stycznia 2017 roku, godz. 19.00
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Dodaj komentarz