Foto-konstelacje. Wokół Marka Piaseckiego

Fundacja Bęc Zmiana zachęca do zapoznania się z nową publikacją Pawła Mościckiego Foto-konstelacje. Wokół Marka Piaseckiego.

„Marek Piasecki w pracowni”, ok. 1959 (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Marek Piasecki w pracowni”, ok. 1959 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Każdy wielki fotograf uczy przede wszystkim patrzeć na nowo, oglądać rzeczywistość od strony, której istnienia bez niego nawet nikt by się nie spodziewał. Jednocześnie, ucząc patrzeć, często pokazuje w nowej perspektywie funkcję i znaczenie samej fotografii. Właśnie te dwa aspekty bada Paweł Mościcki w książce Foto-konstelacje. Wokół Marka Piaseckiego. Jej bohaterem jest oczywiście sam Piasecki (1935–2011), polski fotograf i artysta związany z drugą Grupą Krakowską – postać osobna, wszechstronna i niepowtarzalna, choć wciąż nie w pełni rozpoznana w obiegu krytycznym. Książka Mościckiego to pierwsza autorska monografia twórczości Piaseckiego, pierwsza próba całościowego odczytania jego praktyki artystycznej.

Jednak Foto-konstelacje to książka nie tylko o fotografii, chociaż poświęcona jest artyście, który zajmował się nią przez całe życie. Nie jest to także książka wyłącznie o Marku Piaseckim, chociaż odwołuje się niemal wyłącznie do jego twórczości, szukając jej sensów zarówno poprzez ogólne refleksje teoretyczne, jak i poprzez skrupulatną lekturę poszczególnych prac, a nawet ich fragmentów. Foto-konstelacje to esej, w którym autor próbuje pokazać twórczość Piaseckiego jako dynamiczny splot myślenia i przeżywania, fotografii, filmu i teatru, krytycznej obserwacji i intymnego wyznania. Jest to także książka o pełnych napięć konstelacjach, które każdy rodzaj sztuki i każdy rodzaj myśli tworzy z egzystencją, starając się skonstruować jej obraz.

Paweł Mościcki – filozof, eseista i tłumacz, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Członek redakcji kwartalnika „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”. Redaktor tomu Maurice Blanchot. Literatura ekstremalna (2007) oraz autor książek: Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej (2008), Godard. Pasaże (2010), Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena (2013), My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy (2015).

Paweł Mościcki, „Foto-konstelacje. Wokół Marka Piaseckiego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paweł Mościcki, „Foto-konstelacje. Wokół Marka Piaseckiego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paweł Mościcki, Foto-konstelacje. Wokół Marka Piaseckiego
Fundacja Bęc Zmiana w Warszawie
Premiera 3 stycznia 2017 roku

Dodaj komentarz