Re: Syndrom Feniksa

Prace prezentowane na wystawie w Galerii Szarej w Katowicach to propozycje artystek i artystów będące ich interpretacją syndromu feniksa. Często są to działania interwencyjne czy też terapeutyczne mające na celu twórczą ingerencję w opisywany proces, zapobieganie cyklicznemu wypaleniu, pomoc w regeneracji, czy też udoskonalenie przebiegu cyklu.

Norbert Delman, „Re: Syndrom Feniksa” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Norbert Delman, „Re: Syndrom Feniksa” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prace prezentowane na wystawie to propozycje artystek i artystów będące ich interpretacją syndromu feniksa. Często są to działania interwencyjne czy też terapeutyczne mające na celu twórczą ingerencję w opisywany proces, zapobieganie cyklicznemu wypaleniu, pomoc w regeneracji, czy też udoskonalenie przebiegu cyklu.

W psychologii, medycynie i psychiatrii syndrom feniksa oznacza stany skrajnego ożywienia i zamierania funkcji ciała i całej osobowości polegające na cyklicznym doświadczaniu pobudzenia energetycznego i inflacji psychicznej (ożywienia, mocy, boskości) oraz wycofania, izolacji i alienacji psychicznej. Faza „życia” wyraża się w podejmowaniu nadludzkiego wysiłku psychofizycznego, ekspansywnej aktywności, której towarzyszą zwykle pobudzenie, pewność siebie, przejrzystość umysłu, brak potrzeby snu, natchnienia artystyczne i duchowe. Fazę „śmierci” cechuje spadek aktywności, wyczerpanie psychofizyczne i deficytowe objawy psychiczne i somatyczne, jak apatia, abulia, mutyzm, utrata pamięci i koncentracji, brak apetytu i zanik libido, senność, spadek odporności immunologicznej.

Stany skrajnego ożywienia mogą przejawiać się silną i narzucającą się afektywną i intelektualną ekspresją (ekstrawersja), a stany wycofania z radykalnym obniżeniem kontaktu z rzeczywistością zewnętrzną (introwersja), ascezą, ograniczeniem relacji społecznych (izolacja) i naturalnych potrzeb psychofizycznych, jak odżywianie, percepcja zmysłowa, sen i ruch. Dochodzi do zaostrzenia przewlekłych chorób organizmu, a świadomość jednostki ulega dezorientacji i depersonalizacji.

Kuratorką wystawy jest Joanna Rzepka-Dziedzic. W wystawie udział biorą m.in.: Agata Agatowska, Natalia Bażowska, Piotr Bujak, Norbert Delman, Maciej Chodziński, Michał Frydrych, Katarzyna Kmita, Karolina Kucia, Wojciech Kucharczyk, Janusz Łukowicz, Pussykrew, Maria Strzelecka, Anna Witkowska

Re: Syndrom Feniksa
od 31 grudnia 2016 roku do 28 stycznia 2017 roku
kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic
Galeria Szara, Katowice

Dodaj komentarz