Alina Picazio przygląda się pamięci

Każdy kojarzy, zapamiętuje obrazy z dzieciństwa lub też wspomina konkretne chwile, które jakoś szczególnie utkwiły w pamięci. Na swojej wystawie Powtórzenia prezentowanej w Galerii 022 w Warszawie, Alina Picazio starają się pokazać jak różnorodnie działają procesy zapamiętywania i przypominania.

Alina Picazio, „Powtórzenia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Alina Picazio, „Powtórzenia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Alina Picazio w swojej twórczości analizuje procesy zapamiętywania, nakładania się na siebie różnych wątków, często powielania obrazów i zdarzeń. Ostatecznym zwieńczeniem tej analizy staje się obraz. Odbiorca ma możliwość podążania jej śladami, czasem i utożsamienia się z historiami, które autorka przekazuje w swoich pracach. Świat jej obrazów to podróż w przeszłość. W wielu jej pracach odnaleźć można własne wspomnienia, można tu mówić o swoistym uniwersalizmie procesów pamięciowych, który stara się oddać w swojej twórczości Alina Picazio. Pozwala to na powstanie silnej więzi pomiędzy artystą, a odbiorcą. Alina nie deprecjonuje zasad organizacji formy plastycznej. W jej obrazach znaleźć można walor, kolor, kompozycję, częste posługiwanie się kamerą jako narzędziem zapisu chwili oraz inne środki artystycznej wypowiedzi, które w klarowny sposób ułatwiają odczytywanie i odbiór jej dzieł. Picazio ma dużą łatwość opowiadania swoich historii i jej obrazy potrafią odnaleźć nasze, jakże często poukrywane gdzieś głęboko, klasery z zapisem zdarzeń z minionych lat i przywołać miłe zazwyczaj wspomnienia.

Alina Picazio – w 1994 zdobyła dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale malarstwa w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego oraz aneks do dyplomu na Wydziale Grafiki w pracowni serigrafii prof. Henryka Chylińskiego. W 1996 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach w Polsce i za granicą.

Alina Picazio, Powtórzenia
od 3 do 20 stycznia 2017 roku
Kurator: Robert Żbikowski
Galeria 022, Warszawa

Dodaj komentarz