Artefakty 16

Podkarpacka galeria sztuki współczesnej w Przemyślu zaprasza na kolejną edycję Artefaktów. Korzenie wydarzenia mają początek w Salonie Przemyskim, który od 1975 roku pełnił rolę przeglądu lokalnego środowiska artystycznego.

„Artefakty 16” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Artefakty 16” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pomysł organizacji dorocznego przeglądu przemyskiego środowiska plastycznego pod nazwą Salon Przemyski związany był z powstaniem w roku 1975 województwa przemyskiego, oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków i Biura Wystaw Artystycznych. W zasięgu nowego województwa znalazły się środowiska artystów Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa. Organizowany przez wiele lat Salon Przemyski ożywił działalność artystyczną nowego województwa i stał się interesującym przeglądem aktualnych tendencji w sztuce współczesnej. Kwalifikacja do wystawy czy otrzymane nagrody były cenionym wyróżnieniem. Duże zainteresowanie artystów i widzów stworzyło doroczną platformę ścierania się osobowości, stylów i poszukiwań.

Po roku 1989 wraz z nową sytuacją w kraju, zmieniła się formuła przeglądu, koncentrując się na realizowanych przemiennie i bardziej wymiernych konkursach na Rysunek / Grafikę Roku lub Obraz Roku. Z chwilą powstania województwa podkarpackiego, tamtejsze dotychczasowe środowisko plastyczne uległo znacznemu zmniejszeniu, ograniczając się w zasadzie do artystów zamieszkałych na terenie Przemyśla. W związku z tym w roku 1999 zaproponowano nowy projekt pod nazwą Artefakty Doroczny Intermedialny Przegląd Przemyskiego Środowiska Plastycznego, znacznie rozszerzając dotychczasową formułę. Pomimo pozytywnych opinii, efekty tego projektu nie były na tyle obiecujące, aby uzasadniały dalszą jego kontynuację.

Realizowana od wielu lat, tradycyjna forma dorocznych przeglądów działających na zasadzie: konkurs – jury – wystawa pokonkursowa, w niewielkich środowiskach artystycznych z reguły prowadzi do marginalizacji tego typu działań, a w konsekwencji do formułowania fałszywych ocen, nie mających wiele wspólnego z aktualną sytuacją w sztuce. W naszym przekonaniu, taka formuła wyczerpała się i wymagała nowego otwarcia. Realizowana równolegle i podobna w założeniu impreza w Rzeszowie dodatkowo stwarzała niezamierzone wrażenie konkurencyjności.

W miejsce dotychczasowych, tradycyjnych przeglądów regionalnych zaproponowano doroczne projekty autorskie Artefakty, mające na celu rozpoznanie, ujawnienie i analizę wybranych problemów, zjawisk i tendencji w sztuce współczesnej przy udziale krytyków i artystów regionu Podkarpacia – Podkarpacką Galerię Sztuki Współczesnej.

Artefakty 16
Projekt Kuratorski: Jacek Kawałek
Od 16 grudnia 2016 roku do 18 stycznia 2017 roku
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Przemyślu

Dodaj komentarz