Konfrontacje Sztuki

Zorganizowane po raz pierwszy przez Galerię Test w Warszawie Konfrontacje Sztuki Warszawa 2016 to ogólnopolski konkurs artystyczny, mający na celu prezentację szerokiej publiczności współczesnych zjawisk i wypowiedzi artystycznych.

Mikołaj Malesza, „Świadek” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mikołaj Malesza, „Świadek” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zamysłem autorów projektu jest konfrontacja najnowszych i najbardziej pojemnych idei sztuki obecnych w jej klasycznych dziedzinach: w rysunku i grafice, w malarstwie i rzeźbie. Konkurs łączy w sobie te cztery dyscypliny sztuki, co wyróżnia przedsięwzięcie na tle „polskiego pejzażu konkursowego”. Pomimo początku XXI wieku sztuka nie wymaga redefinicji, nie potrzebują tego zarówno rysunek, malarstwo, grafika czy rzeźba. Konkurs miał charakter otwarty, mogli w nim wziąć udział profesjonalni artyści (którzy ukończyli wyższą uczelnię artystyczną) i studenci ostatniego roku. Odbywał się w dwóch etapach. W pierwszym prace zostały wyselekcjonowane na podstawie nadesłanych wersji elektronicznych, a w drugim jury przyznało nagrody, oceniając oryginały dzieł. Zainteresowanie nowym przedsięwzięciem było niezwykle duże: wzięło w nim udział kilkuset artystów, nadsyłając blisko dwa tysiące prac, z czego do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 113. Pięć osób nie wzięło udziału w II etapie z przyczyn losowych, bądź regulaminowych, pozostało zatem 108 uczestników: w dziedzinie rysunku – 33, malarstwa – 34, grafiki – 26 , rzeźby – 15.

Ukoronowaniem tegorocznej imprezy będzie cykl wystaw w Galerii Test: I – Malarstwa, II – Rysunki i rzeźby, III – Grafiki.

O konkursie pisze przewodniczący konkursowego jury Zbigniew Taranienko: (…) liczni artyści z całej Polski, po studiach w rozmaitych uczelniach, zajmujących się malarstwem, rzeźbą, grafiką i rysunkiem, wysłali jako propozycję swego udziału w konkursie tak znaczną liczbę prac, że można je w całości traktować jako zbiór świadczący o sytuacji sztuki w kilku ostatnich latach i o jej bieżących przekształceniach. Ich autorzy są przecież spontanicznie zgromadzoną reprezentacją artystów aktywnych publicznie. Liczba proponowanych prac i artystów, chętnych do udziału w Konfrontacjach Sztuki o ogólnopolskim zasięgu, stworzyła więc okazję, żeby spojrzeć na wysłany zbiór nie tylko pod kątem oceny, kto w poszczególnych dziedzinach wydaje się najlepszy, ale także spróbować określić, choćby w sposób hipotetyczny, jak się obecnie traktuje sztuki plastyczne, jakie zachodzą w różnych dziedzinach zmiany, czego się teraz praktycznie już nie robi, a co czyni się częściej niż wcześniej. Oczywiście, tego rodzaju stwierdzenia nie mogą być całkowicie pewne: zbioru fotografii obrazów, grafik, rysunków i rzeźb, przesłanych na konkurs, a później znacznie już mniejszej liczby obiektów zakwalifikowanych do II etapu, nie można uważać za zobiektywizowaną reprezentację całej obecnej sztuki. Sądzę jednak, że warto było spojrzeć na to wszystko jak na pewną całość, sprzyjającą refleksji nakierowanej na wyławianie szerszych tendencji – mało jest w Polsce konkursów poświęconych aż czterem dyscyplinom naraz.

 „Konfrontacje Sztuki 2016”, fot. Michał Wielowiejski (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Konfrontacje Sztuki 2016”, fot. Michał Wielowiejski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa pokonkursowa Konfrontacje Sztuki Warszawa 2016
Kurator: Apoloniusz Węgłowski
Od 15 grudnia 2016 roku do 19 stycznia 2017 roku
Galeria Test w Warszawie

Dodaj komentarz