PIW wydaje nieznane utwory Mirona Baiałoszewskiego

Od ponad roku w Państwowym Instytucie Wydawniczym trwają prace nad wydaniem kilkuset nieznanych i niepublikowanych wierszy Mirona Białoszewskiego pod tytułem Polot nad niskimi sferami. Trzynasty tom Utworów zebranych ukaże się najprawdopodobniej pod koniec stycznia 2017 roku.

Miron Białoszewski, „Polot nad niskimi sferami”, 2017 (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Miron Białoszewski, „Polot nad niskimi sferami”, 2017 (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Zupełnie nowy tom Utworów zebranych to obszerny zbiór wierszy rozproszonych i niepublikowanych z wczesnego i dojrzałego okresu twórczości poety. Począwszy od młodzieńczych tekstów pisanych podczas okupacji, poprzez utwory z czasów debiutu książkowego i późniejszych eksperymentów językowych aż po nasycone żywiołem „dziennikowości″ wiersze z lat 60. i początku 70.

Teksty zamieszczone w zbiorze, z różnych powodów niewłączone przez autora do opublikowanych tomów, w znaczący sposób uzupełniają obraz jego twórczości. Najwcześniejsze są frapującym świadectwem poetyckiej drogi, jaką Białoszewski przeszedł przed swoim późnym debiutem. Późniejsze wzbogacają zakres tematyczny jego poezji o nowe wątki, wśród których na pierwszym miejscu wymienić należy wyrazisty wątek miłosny. Są także ciekawym literackim śladem istotnych momentów biografii Białoszewskiego.

W tomie znajdą się wszystkie znane inedita poetyckie i wiersze rozproszone pochodzące ze wspomnianego okresu, z wyjątkiem tekstów niedokończonych, szkiców i utworów, które autor definitywnie odrzucił (przekreślając je i opatrując komentarzem „niedobre”). Opublikowane zostaną w nim także przekłady poetyckie Białoszewskiego oraz dramaty: Kalejdoskop i Rozalie. Teksty pochodzą z różnych źródeł – ze zbiorów prywatnych, archiwów PIW-u oraz z Muzeum Literatury.

Miron Białoszewski, Polot nad niskimi sferami
Premiera: styczeń 2017 roku
Państwowy Instytut Wydawniczy

Dodaj komentarz