Z albumu rodzinnego hrabiów Sierakowskich

Fotografie pokazane na wystawie pt. Z albumu rodzinnego hrabiów Sierakowskich pochodzą z dwóch kolekcji: Muzeum Tradycji Szlacheckiej (MTS) w Waplewie Wielkim i Archiwum Państwowego w Krakowie.

„Siostry Sierakowskie i Wańkowiczówny z psem Lordem”, fot, Archiwum MNG (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Siostry Sierakowskie i Wańkowiczówny z psem Lordem”, fot, Archiwum MNG (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zdjęcia składające się na zbiór MTS w przeważającej mierze pochodzą z darów Izabelli Sierakowskiej-Tomaszewskiej oraz z albumu pamiątkowego z Waplewa zakupionego przez Muzeum w antykwariacie. Podarowane przez Izabellę Sierakowską-Tomaszewską są zapisem życia codziennego rodziny hr. Sierakowskich w Waplewie i Przeworsku – majątku Lubomirskich. Dokumentują spotkania rodzinne z krewnymi ze strony hr. Hussarzewskich, ks. Lubomirskich i ks. Sapiehów, widoki parku i pałacu waplewskiego, wnętrza i fragmenty kolekcji artystycznej. Pokazują zarówno dzień powszedni – z zajęciami szkolnymi, działalnością społeczną, codziennymi zabawami dzieci i obecnością ukochanych zwierząt, jak i odświętny – upamiętniający jubileusze, śluby i uroczystości charakterystyczne dla życia ziemiańskiego. Przed oczami widzów przesuwają się fotograficzne portrety członków rodziny, nierzadko wykonane w znanych atelier, m.in. Walerego Rzewuskiego, Józefa Sebalda czy braci Bernarda i Jakuba Hennerów.

Mimo tragicznych losów rodziny Sierakowskich podczas II wojny światowej i powojennej emigracji zdjęcia przywołujące ich historię przetrwały, a marokańska część zbioru, pochodząca od Róży Sierakowskiej, powróciła do Polski. Cenny i ważny dla kolekcji jest album fotograficzny powstały na zlecenie Stanisława i Heleny Sierakowskich w latach 20. XX wieku. Wykonany najpewniej jako pamiątka dla odwiedzających Waplewo, przedstawia najciekawsze ujęcia tutejszego pałacu, fragmenty parku i wnętrz z wybranymi zdjęciami dzieł sztuki – chlubą kolekcji Sierakowskich.

Szczególnie ważne są zdjęcia z Archiwum Państwowego w Krakowie, gdzie znajduje się kolekcja fotograficzna hr. Potockich z Krzeszowic. Przez małżeństwo Marii Potockiej z Adamem Sierakowskim znaczna część fotografii wiąże się z Waplewem i jego mieszkańcami oraz krewnymi ze strony hr. Potockich, hr. Branickich i Jaroszyńskich. Ten nadzwyczaj interesujący zbiór fotografii pozwala wejrzeć w dzieje ludzi wymazanych z historii, w życie warstwy społecznej, która zniknęła.

„Dziadzio na Lordziu. Andrzej Lubomirski”, fot, Archiwum MNG (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Dziadzio na Lordziu. Andrzej Lubomirski”, fot, Archiwum MNG (źródło: materiały prasowe organizatora)

Z albumu rodzinnego hrabiów Sierakowskich
Organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku
Kurator: Dobromiła Rzyska-Laube
Od 17 grudnia 2016 roku do 9 czerwca 2017 roku
Wernisaż: 16 grudnia 2016 roku, godz. 18.00
Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim

Dodaj komentarz