Przestrzenie ujawnione

Przestrzenie ujawnione to pierwsza indywidualna wystawa krakowskiego artysty Pawła Słoty w Galerii Stalowa w Warszawie. Na wystawie zostaną zaprezentowane płótna przedstawiające pejzaże miejskie, w których artysta obrazuje zmienność, ruch i energię miasta. Oscyluje między dynamiką i fotograficznym zatrzymaniem.

Paweł Słota, „Pejzaż Miejski XXVII”, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paweł Słota, „Pejzaż Miejski XXVII”, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cykl przestrzenie ujawnione pozwala mi rozwiązać założone problemy malarskie, poprzez własne wyobrażenia. Realizacja tego cyklu jest moim świadomym wyborem konwencji malarskiej oraz subiektywnym spojrzeniem na mój świat wewnętrzny. Każde płótno stało się osobną, intymną i indywidualną rzeczywistością, pełną różnych emocji i wielorakich wariantów rozwiązań pojęć struktury i przestrzeni, częściowo uzyskiwanych intuicyjnie, częściowo poprzez wiedzę i doświadczenie, lecz na pewno stanowiących moją osobistą wizje – mówi Paweł Słota.

Paweł Słota – urodził się w 1989 roku w Częstochowie. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał w pracowni prof. Leszka Misiaka, zaś aneks z rysunku w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej- Rzepeckiej. Zdobył m.in. stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2012 i Stypendium twórcze Fundacji Grazella im. Anny Marii Siemieńskiej dla wybitnych młodych twórców. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Paweł Słota, „Pejzaż Miejski XXXII”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paweł Słota, „Pejzaż Miejski XXXII”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paweł Słota. Przestrzenie ujawnione
Wernisaż: 14 grudnia 2016 roku, godz. 19.00
Od 14 grudnia 2016 roku do 15 stycznia 2017 roku
Galeria Stalowa w Warszawie

Dodaj komentarz