Artysta jako naukowiec

Galeria Sztuki Wozownia zaprasza na wyjątkowe spotkanie: ostatni w tym roku wykład pod hasłem Artysta jako naukowiec. Poprowadzi go Małgorzata Jankowska – pomysłodawczyni całego cyklu.

Michael Bruk, Ann Katrin Krenz, „Kepler's Dream”, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michael Bruk, Ann Katrin Krenz, „Kepler's Dream”, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Współczesne praktyki artystyczne pokazują, że następuje powrót do renesansowego modelu twórcy, który doświadczenie bycia artystą łączył z doświadczeniem naukowca, inżyniera i konstruktora. Co prawda ten mit upadł, podobnie jak przekonanie o jedności świata, jednak nie pogrzebało to ciekawości i ryzyka charakterystycznych dla tego etosu. W dzisiejszym świecie, w którym dostęp do informacji i możliwości technologiczne są niemal nieograniczone, w naturalny sposób rodzą się nowe postawy i programy artystyczne. Pojawia się również pytanie o to, kim jest współczesny artysta. W obszarze nowych mediów będzie on zarówno poszukiwaczem, jak i hakerem czy myślicielem, łączącym wiedzę zmysłową z intelektualną.

W ramach wykładu przedstawione zostaną sylwetki artystów, takich jak Anna Dimitriu, Jo Davis czy Critical Art Ensemble, oraz ich postawy i wykorzystywane strategie.

Małgorzata Jankowska – doktor historii sztuki, adiunkt w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kuratorka wystaw, współpracująca od wielu lat z Galerią Sztuki Wozownia. Zakres jej zainteresowań naukowych obejmuje sztukę nowych mediów, intermedia, interaktywność, a także teorię sztuki współczesnej i zagadnienia współczesnej kultury. Autorka książek: Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu foto-medialnego w Polsce w latach 1957–1981 oraz Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1974–1994.

Stary mit w nowym świecie. Wykład Małgorzaty Jankowskiej
12 grudnia 2016 roku, godz. 18.00
Galeria Wozownia w Toruniu

Dodaj komentarz