#error_in.art

Międzynarodowa wystawa i konferencja naukowa #error_in.art odbędzie się między 8 a 10 grudnia w Krakowie.

 #error_in.art (źródło: materiały prasowe organizatora)

#error_in.art (źródło: materiały prasowe organizatora)

Międzynarodowa konferencja naukowa #error_in.art jest jednym z trzech modułów pierwszej edycji Digital Attack Art Festival. Moving Worlds 2016/17 organizowanego przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, na który składają się wystawa i konferencja naukowa o randze międzynarodowej oraz ogólnopolski międzyuczelniany konkurs studentów kierunków artystycznych posługujących się w swojej twórczości cyfrowymi środkami generowania komunikatów wizualnych i dźwiękowych.

Przedmiotem konferencji jest refleksja na temat zjawiska intencjonalnego wykorzystania estetyki błędu we współczesnych artystycznych językach komunikacji wizualnej i audialnej generowanych przez media cyfrowe.

Coraz częściej przyjmowana jako coś zastanego i jako codzienna oczywistość, wizualno-akustyczna rzeczywistość mediów cyfrowych połączona z mobilnością i wsparta technologicznie m.in. przez takie narzędzia, jak web2.0, VR i AR, kreuje nowe języki komunikacji wizualnej i akustycznej. Możliwości i ograniczenia nowych środków i narzędzi oraz generowanych nowych form wizualności i akustyczności stają się przedmiotem artystycznego badania dokonywanego za pomocą ingerencji, kompilacji i remediatyzacji. W kontekście dominacji interaktywności w doświadczeniu wizualności i akustyczności oraz w perspektywie kluczowej roli, jaką pełni wirtualność (m.in. w postaci gier i Second Life’u), na konferencji podjęta zostanie tematyka błędu, usterki, szumu/glitchu, transmisji międzymedialnej, kompilacji, ale również kontekst błędu, jako paradygmat sztuki współczesnej, który traci wymiar usterki, „wpadki technologicznej” a staje się autonomicznym wyrazem artystycznych strategii. Te i inne zagadnienia w istotny sposób kształtują współczesną wizualność i akustyczność tworząc nowa definicję błędu, który nie niesie ze sobą negatywnych skojarzeń, staje się zmianą, przełomem uniemożliwiającym powrót do sytuacji przed jego zaistnieniem. W konferencji wezmą udział zaproszeni goście z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

Konferencja #error_in.art
Organizator konferencji: Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Termin konferencji: 9 grudnia 2016 roku
Konferencji będzie towarzyszyć 2 wystawy/prezentacje:
#error_in.art
Główny koordynator: Beata Długosz
Kurator wystawy: Adam Panasiewicz
Pokaz laureatów ogólnopolskiego konkursu studenckiego Digital Attack – Art Festival/ Moving Worlds
Koordynatorzy: Marcin Wojciechowski, Adam Panasiewicz
Telpod w Krakowie

Dodaj komentarz