• 2016-12-01

Rzeźby Marka Elsnera

Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu zaprasza na wystawę Marka Elsnera Human Nature.

Marek Elsner, „Human Nature” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marek Elsner, „Human Nature” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marek Elsner o swoich pracach:

Human nature to pierwsza odsłona z cyklu zaplanowanych wystaw, związanych z tym tytułem. To ewoluujący zbiór prac, który odpowiada na ważne dla mnie zagadnienia, choć dla niektórych mogłyby wydawać się prozaiczne. Obiekty rzeźbiarskie odnoszą się do człowieka, jego „mikrozachowań”, zachowań względem drugiej jednostki jak i natury. Wystawa ta jest subiektywnym komentarzem do obecnej kondycji człowieka i jego, nierzadko destrukcyjnych, działań. Wizualna konfrontacja z tematem mechanizmu działań człowieka, oraz niezakłócony dialog z odbiorcą jest dla mnie bardzo ważny. Częste wykorzystanie w moich rzeźbach materiału ceramicznego – materii organicznej, ma bezpośrednie odniesienie do człowieka i jego „kruchości”. W prezentacji tej pojawiają się również asamblaże. Użyte środki, ocierające się o dosłowność (wykorzystanie motywów żywcem zaczerpniętych z życia codziennego), mają na celu wzmocnić czystość przekazu.

Marek Elsner – rzeźbiarz urodzony w Gorzowie Wlkp. w 1982 r. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wlkp. Dyplom otrzymał w 2008 r. w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego (ASP Gdańsk, Wydział Rzeźby). Specjalizację uzyskał w pracowni Ceramiki Artystycznej. Działa głównie w obrębie rzeźby i artystycznych form ceramicznych. Tworzy formy organiczne, zoomorficzne jak i mocno związane z człowiekiem. Interesuje się również asamblażem i rysunkiem. Pracuje w różnych materiałach i skali (ceramika, metal, instalacje, formy kameralne jak i wielkogabarytowe rzeźby z piasku). Zawodowo związany z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2014 r. pracuje jako asystent w pracowni Małych Form Rzeźbiarskich i Medalierstwa. Uczestnik wielu plenerów, indywidualnych i zbiorowych wystaw, projektów artystycznych w kraju i zagranicą.

Marek Elsner, Human Nature
Od 24 listopada 2016 roku
Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

Dodaj komentarz