O sztuce XXII wieku

Galeria Entropia we Wrocławiu zaprasza 29 listopada na wykład Marcina Harlendera Przemiany i przekroczenia – o sztuce XXII wieku.

Marcin Harlender, „Przemiany i przekroczenia – o sztuce XXII wieku” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marcin Harlender, „Przemiany i przekroczenia – o sztuce XXII wieku” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jest coś kuszącego i ryzykownego zarazem w zaglądaniu codzienności „pod skórę”.
W końcu gdyby nie ryzyko…/?/.
Od pradziejów ludzie lubią wyzwania. Czasami zobaczenie znanego problemu z perspektywy innego punktu widzenia może przynieść nieoczekiwane efekty.

Gdzie tak naprawdę przebiega granica miedzy tym co w człowieku „wewnętrzne” i „zewnętrzne”? Przemiany i przekroczenia to po raz kolejny zadane odwieczne pytanie o granice…czegokolwiek. Nie należy oczekiwać gotowych odpowiedzi… Takiej drogi doświadczyć można jedynie osobiście, ale czasem coś się uda opowiedzieć. (Marcin Herlender)

Marcin Harlender (ur. 1959) – malarz, performer, twórca instalacji, happeningów, teoretyk sztuki, od lat zajmuje się analizą bezpośrednich oddziaływań obiektów sztuki na świadomość ich odbiorcy w przestrzeni galeryjnej jak i poza nią. Artysta totalny i zdeterminowany sztuką. Studiował na PWSSP we Wrocławiu, dyplom w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego uzyskał w 1996r. Na przełomie lat 80. i 90. był autorem i uczestnikiem wielu działań i akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw i wystąpień indywidualnych. Współpracuje z Galerią Entropia od 1988 r.

Marcin Harlender, Przemiany i przekroczenia – o sztuce XXII wieku
Wykład okołoakademicki i performans
29 listopada 2016 roku, godz.18.00
Galeria Entropia we Wrocławiu

Dodaj komentarz