Artysta jako antropolog

25 listopada w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu odbędzie się wernisaż czterech nowych ekspozycji. Wśród nich będą wystawy Pawła Olszczyńskiego Cygaro oraz Petra Duba w ramach Laboratorium Sztuki 2016.

Paweł Olszczyński, „Cygaro” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paweł Olszczyński, „Cygaro” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cygaro Pawła Olszczyńskiego jest opowieścią o mocnej, obsesyjnej zależności pomiędzy podmiotem a przedmiotem. Jakiekolwiek wartościowanie w przypadku tej symbiozy mija się z celem. Obie strony w równym stopniu działają na siebie, tworząc maksymalne napięcie. Oblane czarnym lateksem kolekcjonerskie wazony z lat 60. przypominają gadżety erotyczne. Zostały estetycznie zseksualizowane, stały się nośnikiem wielowątkowego kontekstu, rozgrywającego się na najbardziej pierwotnej płaszczyźnie – pożądaniu seksualnym. Poprzez wysublimowaną, niebezpieczną manifestację swojej władzy odnoszą się do pożądania przedmiotu, chęci posiadania i zawłaszczenia – tylko w tym wypadku należy zadać pytanie: kto ma władzę nad kim? Zafiksowany kolekcjoner czarnych, błyszczących, fallicznych „cygar”? Czy jest zupełnie odwrotnie? Może zaistniała totemiczna zależność pomiędzy obojgiem? Ta fetyszystyczna narracja będzie również zobrazowana maskami i rysunkami.

Michel Foucault w Historii seksualności pisze, że w XIX wieku nastąpiło przejście od symboliki krwi do symboliki seksualności. Twierdzi, że seks zastąpił krew i że seksualność bynajmniej nie jest we współczesnym świecie tłumiona, lecz przeciwnie – stale rozbudzana, dlatego, że Zygmunt Freud dopatrywał się w niej zasady prawa, aby stary porządek władzy skupić wokół pragnienia. Obsesyjna chęć posiadania siebie wzajemnie powoduje bycie przedmiotu w ciele i ciała w przedmiocie. Falliczne formy, błyszczący lateks, czarne rysunki rozfragmentaryzowanego ciała stawiają widza przed Bataille’wskimi pytaniami. Co jest czyste, a co nieczyste? Odpychające i fascynujące? Co jest erotyzmem, a co sacrum? I jego jakże wymowna teza kończąca rozważania: zbrukanie – najwyższe doświadczenie bytu!

Paweł Olszczyński – urodził się w 1985 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Hochschule für Gestaltung, Offenbach am Main. Posługuje się rysunkiem, jednak jego prace wykraczają daleko poza granice tego medium. Rysunki w sugestywny sposób materializują się, stając się przedmiotami, które przedstawiają. Zajmuje się także projektowaniem graficznym. Mieszka i pracuje w Warszawie, współpracuje z galerią Piktogram.

Wystawa Petra Duba kończy cykl Artysta jako podróżnik. Temat ten jest bezpośrednią kontynuacją wątków poruszanych przez dwa wcześniejsze lata w ramach serii Artysta jako antropolog. Prezentując szereg działań, w których artyści zbliżyli się do antropologów, trudno było zlekceważyć fakt, że duża część z pokazywanych projektów realizowana była w drodze, a dla wielu realizacji podróż stanowiła wręcz konieczny warunek zaistnienia. Współcześni artyści nieustannie podróżują, poszukując inspiracji w prywatnych wyprawach, jak również uczestnicząc w programach rezydencjalnych.

Do takich artystów należy także Petr Dub, który wystawę Anthropologist Translated realizuje w ramach rezydencji artystycznej organizowanej przez Toruńską Agendę Kulturalną. Prezentowana w Wozowni praca odnosi się do podróży także na innej, bardziej metaforycznej płaszczyźnie – chodzi o wędrówkę znaczeń. Jedną ze ścian galerii wypełni fragment eseju Prawo do miasta Davida Harveya, przetłumaczonym na język polski przez Google Translator. W ten sposób artysta podkreśla możliwość interpretacji tego buntowniczego przesłania w kontekście lokalnych problemów. Wędrówka tekstu pomiędzy językami i regionami odzwierciedla wędrówkę globalnego kryzysu, który wywołuje nieprzewidywalne skutki w różnych miejscach globu. Odbiorcy będą mieli możliwość poprawiania i komentowania tekstu przy pomocy przygotowanych przez artystę narzędzi, uzgadniając jego brzmienie z zasadami językowymi, ale też nasycając go własnymi poglądami.

Petr Dub – urodził się w 1976 roku w Pradze. Studia magisterskie i doktoranckie odbył na FAVU BUT w Brnie oraz AAAD w Pradze. Jego prace obejmują szerokie spektrum problemów współczesnego świata: ideologii, kapitału, pamięci, globalności i lokalności. Tworzy instalacje oraz obrazy-obiekty, w których ukryte pod płótnem elementy konstrukcji napierają na gładką, napiętą „skórę” obrazów, powodując różnokształtne wybrzuszenia. Poszczególne cykle prac stanowią komentarz do różnych zjawisk kultury, ale mówią też o prywatnych doświadczeniach.

Petr Dub, „Anthropologist Translated” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Petr Dub, „Anthropologist Translated” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paweł Olszczyński, Cygaro
Kuratorka: Katarzyna Lewandowska
Laboratorium Sztuki 2016. Artysta jako podróżnik: Petr Dub
Kuratorka: Maria Niemyjska
Od 25 listopada 2016 roku do 8 stycznia 2017 roku
Galeria Wozownia w Toruniu

Dodaj komentarz