Retrospektywna wystawa Piotra Stachlewskiego

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza na wystawę Przestrzenie tożsamości – prezentację twórczości Piotra Stachlewskiego.

Piotr Stachlewski, „Rytuał” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Stachlewski, „Rytuał” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Piotra Stachlewskiego ma charakter retrospektywny. Twórca wraz z kuratorem pokazują drogę artystyczną od okresu studiów, reprezentowanych pracami z pracowni (obraz Modelka, rysunek Janek) poprzez linoryty, malarstwo na płótnie, malarstwo na powierzchniach ceramicznych, a kończąc na pochodzących z ostatniego okresu instalacjach łączących prace malarskie z kompozycjami ceramicznymi, w których artysta bada związki geometrii z antropomorfizmem. Od 2002 roku twórca umieszcza w swoich pracach postać Logomana – symbol, znak współczesnego człowieka o antropomorficznym, ale pozbawionym szczegółów anatomicznych, niekiedy zmultiplikowanym kształcie. Autor odnosi się w poszczególnych działaniach niejednokrotnie do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.

Naczelnym motywem twórczości Piotra Stachlewskiego od lat pozostaje człowiek przedstawiany w relacjach z przestrzenią, z innymi ludźmi, istota, która w mnogości otaczających go kontekstów próbuje odnaleźć i określić swą tożsamość. Charakteryzujące humanistyczny pejzaż relacje osobiste, społeczne i kulturowe, składające się na wiedzę o człowieku, jego kondycji, jego miejscu w świecie przedstawiane są przez artystę w jak najprostszy sposób. Piotr Stachlewski szuka uniwersalnego języka, w którym można by wypowiedzieć złożone prawdy o życiu i ludzkiej egzystencji.

Śledząc kolejne etapy jego twórczych poszukiwań obserwujemy postępujące uproszczenie wypowiedzi. Równocześnie obraz staje się bardziej uniwersalny. Wiedzie to do kreowania rygorystycznej syntezy widzialnego świata. Do uproszczenia wizji rzeczywistości, w tym ludzkiego wizerunku, dochodził Stachlewski stopniowo, choć mówiąc o człowieku i kontekstach jego egzystencji nigdy nie sięgał po konwencjonalne, realistyczne przedstawienia…

Dariusz Leśnikowski, fragmenty tekstu do publikacji Piotr Stachlewski. Przestrzenie tożsamości, wyd. ASP w Łodzi 2016.

Piotr Stachlewski, „Przestrzenie tożsamości” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Stachlewski, „Przestrzenie tożsamości” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Stachlewski (ur. 1964 w Łodzi) – od 1983 roku studiował w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi). Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w specjalności grafika warsztatowa w 1988 roku w Pracowni Technik Drzeworytniczych u prof. Andrzeja M. Bartczaka i Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hungera. Od 1987 roku pracował jako asystent w Pracowni Malarstwa. W 2007 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, w której kieruje Pracownią Malarstwa. W 2015 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 2008–2012 był kierownikiem Katedry Malarstwa, Rysunku i Rzeźby na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Przez wiele lat prowadził zajęcia z rysunku i malarstwa w Prywatnej Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych we Włocławku oraz ćwiczenia z technik rysunkowych w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

Piotr Stachlewski, Przestrzenie tożsamości 
Kurator: Władysław Jagiełło
Od 18 listopada do 31 grudnia 2016 roku
Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz