Usta usta

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie zaprasza na pierwszą w Polsce przeglądową wystawę grupy Slavs and Tatars – artystów, którzy swoją tożsamość przestrzennie i kulturowo sytuują w obszarze na wchód od byłego Muru berlińskiego i na zachód od Wielkiego Muru chińskiego.

Slavs and Tatars, „Usta usta” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Slavs and Tatars, „Usta usta” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Slavs and Tatars łączą wątki przeplatające się w kulturze, historii i językach całego tego regionu. Prace grupy niezależnie od tego czy są to obiekty, działania performatywne, czy też przybierają formy publikacji ― operują precyzyjnie konstruowanymi figurami retorycznymi. Przekształcanie figur myślowych, werbalnych i wizualnych jest u Slavs and Tatars bardzo swoistą pracą tłumaczenia nie tylko pomiędzy różnymi kulturami, ale również pomiędzy różnymi domenami wiedzy i życia, jak i pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Jednocześnie umożliwia przenoszenie pojęć, słów, obrazów z jednej kultury do drugiej oraz w pole sztuki współczesnej.

W tytule wystawy Usta usta nazwa metody resuscytacji zostaje przekształcona w figurę złączenia i wymiany. Są one celem działań grupy Slavs and Tatars od momentu jej założenia dziesięć lat temu. Wystawa Usta usta prezentuje wybór prac z pięciu cyklów rozwijanych w tym okresie: regiony bytu (regions d’etre), władza podstawiania (the faculty of substitution), przyjaźń narodów (friendship of nations), porywając góry (kidnapping mountains), polityka kiszenia (pickle politics). Te główne wątki twórczości przeplatane są tak, aby prowokować nowe sensy. Wystawa stanowi w tym względzie rozwinięcie praktykowanych przez grupę od początku strategii: odczytywania, słuchania i performowania.

Slavs and Tatars, Usta usta
Kurator: Jarosław Lubiak
Od 25 listopada 2016 roku do 19 lutego 2017 roku
Wernisaż 25 listopada 2016 roku, godz. 19.00
CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie

Dodaj komentarz