• 2016-11-16

Błogosławiona Dorota z Mątowów jako młot na diabła i czary

Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza na VII Spotkanie z Historią u Hoffmana. Odbędzie się ono 17 listopada.

„Błogosławiona Dorota z Mątowów jako młot na diabła i czary” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Błogosławiona Dorota z Mątowów jako młot na diabła i czary” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tym razem uczestnicy przeniosą się do państwa zakonu krzyżackiego, gdzie na przełomie XIV i XV stulecia, podobnie jak w całej późnośredniowiecznej Europie, srożył się szatan ze zgrają podległych mu diabłów. Co więcej, wierzono wówczas powszechnie, że z mocami piekielnymi sprzymierzyli się perfidni ludzie w osobach czarowników i znacznie liczniejszych czarownic. Opętani i ci nieszczęśnicy, na których rzucono czarodziejski urok, ratunku szukali w niebie u rozlicznych świętych. W Prusach krzyżackich do grona tych niebiańskich wybrańców zaliczono matkę Dorotę ze wsi Mątowy na Wielkich Żuławach Malborskich. Żyła w latach 1347–1394 i była kobietą niezwykłej pobożności, po swej śmierci zaś zasłynęła cudami, w tym mocą wypędzania demonów. O jej zwycięskich bojach z szatanem oraz czarami opowie historyk Lech Łbik.

Lech Łbik | Błogosławiona Dorota z Mątowów jako młot na diabła i czary
17 listopada 2016 roku, godz. 17.30
Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Dodaj komentarz