Bezcenne. Nabytki Muzeum Narodowego w Warszawie

17 listopada Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na pokaz specjalny nabytków Muzeum pt. Bezcenne.

Rys. Aleksander Gierymski, „Przechadzka w parku”, 1891–1893 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rys. Aleksander Gierymski, „Przechadzka w parku”, 1891–1893 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W latach 2014–2016 kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie wzbogaciła się o cenne dzieła. Większość została zakupiona bądź ofiarowana. Warto również podkreślić, że do Muzeum powracają zabytki utracone w czasie ostatniej wojny. Na wystawie pokazanych zostanie ponad 200 spośród pozyskanych dzieł, w tym malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, fotografie oraz wyroby rzemiosła artystycznego, poczynając od zabytków starożytnych – egipskich masek i antycznych naczyń – a kończąc na pracach współczesnych twórców. Ten reprezentatywny wybór stanowi barwną mozaikę materialną, kulturową i historyczną, a także unaocznia sposób budowania i uzupełniania muzealnych kolekcji.

Pracownicy Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, a także opiekunowie zbiorów w MNW nieustannie analizują rynek artystyczny i antykwaryczny na całym świecie. Dzięki ich staraniom wyławiane są prace, które powinny uzupełnić muzealne zasoby i być udostępnione szerokiej publiczności. Wśród muzealiów zakupionych przy wsparciu MKiDN i wyspecjalizowanych fundacji znalazły się prace ważne w dorobku danego twórcy lub stanowiące reprezentatywne przykłady różnych zjawisk w dziejach sztuki, zwłaszcza dzieła artystów polskich lub z Polską związanych.

Od początków swego istnienia Muzeum Narodowe w Warszawie wzbogacane było darami osób prywatnych i instytucji. W ostatnich latach do Muzeum trafiły głównie eksponaty pochodzące z XIX wieku; darczyńcami bywają także artyści współcześni, którzy współpracują z Muzeum i jego oddziałami przy rozmaitych przedsięwzięciach kuratorskich.

Dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z pomocą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nierzadko przy wsparciu i zaangażowaniu wielu organizacji i osób prywatnych, do Muzeum powróciły dzieła zaginione w czasie ostatniej wojny. Są to głównie prace rysunkowe i graficzne artystów polskich, ale odzyskane zostały także cenne obrazy reprezentujące sztukę dawną.

Bezcenne. Nabytki Muzeum Narodowego w Warszawie
Od 17 listopada 2016 roku do 12 lutego 2017 roku
Muzeum Narodowe w Warszawie

Dodaj komentarz