• 2016-11-15

Katerina Mistal, Mapping Europe

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku zaprasza 18 listopada na wernisaż wystawy Kateriny Mistal Mapping Europe.

Katerina Mistal, „Nida, Litwa”, 2010 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Katerina Mistal, „Nida, Litwa”, 2010 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Katerina Mistal jest szwedzką artystką pochodzenia czeskiego. Od końca lat 90. XX wieku zajmuje się instalacją, wideo i fotografią, odwołując się m.in. do tradycji konceptualizmu i minimal-artu. Ale najważniejsze jej dotychczasowe dokonania dotyczą cyklu o charakterze zdjęć pejzażowych z elementami niekonwencjonalnego portretu pt. Mapping Europe, który pierwotnie nazywał się Inside .To cykl fotografii, w których rozważa pejzaż i kontynent jako symbol kraju i tożsamości kulturowej. Bada, w jaki sposób migracja i międzynarodowy styl dzisiejszego życia wpływają na naszą identyfikację oraz stosunek do geografii Europy. Zainteresowanie wszelkimi rodzajami granic zaowocowało serią prac, na których sylwetki dzieci i dorosłych – powiązanych w jakiś sposób z fotografowaną okolicą – wpisane są w pejzaż te granice reprezentujący: brzeg morski, krawędź wzgórza, linię horyzontu. Zdjęcia realizowane są w szeregu wybranych państw europejskich, także w Polsce.

Z perspektywy 2016 roku Mapping Europe można uznać za projekt idealistyczny. Na rzeczywistość możemy patrzeć w sposób realistyczny (dokumentalny), ekspresjonistyczny czy idealistyczny odwołując do określonej tradycji, bardziej sztuki plastycznej niż fotografii. Jest to do pewnego stopnia nowa tradycja wywodząca się z renesansu, ale też z malarstwa Nicolasa Poussina i neoklasycyzmu z XIX wieku. Efektem takiego oglądu rzeczywistości jest próba uchwycenia ulotnego piękna, także o przesłaniu romantycznym, które od czasów starożytnej Grecji jest stałą jakością kultury.

Na wystawie w Gdańsku pokazanych będzie ponad dwadzieścia wielkoformatowych fotografii oraz najnowsza praca wideo poświęcona problemowi migrantów w Europie. Wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia nie jest pierwszą prezentacją prac artystki w Polsce. Katerina Mistal pokazała swoje fotografie w galerii Arsenał w Poznaniu w 2003 i 2009 roku oraz na wystawie Marginalność pejzażu w ramach Biennale Fotografii pt. Marginesy? w 2011 roku. Jej ekspozycja Mapping Europe prezentowana była m.in. na festiwalu fotograficznym w Derby (2012), a festiwal Kaunaus Photo przygotowuje jej obszerny album z tekstem wprowadzającym Krzysztofa Jureckiego, który jest kuratorem gdańskiej wystawy.

Katerina Mistal, „Haukland lofoty, Norwegia”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Katerina Mistal, „Haukland lofoty, Norwegia”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Katerina Mistal, Mapping Europe
Kurator: Krzysztof Jurecki
Koordynacja: Michalina Domoń
Od 18 listopada 2016 roku do 15 stycznia 2017 roku
Wernisaż: 18 listopada 2016 roku, godz. 18.00
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku

Dodaj komentarz