• 2016-11-10

Mikro Teatr

12 i 13 listopada w sali Komuny// Warszawa odbędą się pokazy trzech spektakli powstałych w ramach czwartej odsłony projektu Mikro Teatr. Tym razem swoje mikro przedstawienia zaprezentują: Grzegorz Jarzyna, Anna Karasińska i Wojtek Ziemilski.

„Grzegorz Jarzyna, Anna Karasińska, Wojtek Ziemilski: Mikro Teatr” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Grzegorz Jarzyna, Anna Karasińska, Wojtek Ziemilski: Mikro Teatr” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mikro Teatr to projekt Komuny// Warszawa, którego kuratorem jest Tomasz Plata. Kilkunastu uznanych twórców polskiego teatru przygotuje przedstawienia, które podporządkują się paru precyzyjnie określonym warunkom. Na cykl w 2016 roku składa się 12 mikro przedstawień. Jeden wieczór Mikro Teatru to trzy różne spektakle. Trzy pierwsze odsłony projektu spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności i dobrym przyjęciem przez krytyków.

Mikro Teatr to próba refleksji nad sposobami produkcji teatru. Czy teatr zawsze musi być wielką produkcyjną machiną? Jak dalece można ograniczyć produkcyjne zaplecze teatru, a zarazem zachować jego jakość? Czy teatr skromniejszy nie byłby zarazem teatrem bardziej demokratycznym, bardziej dostępnym?

Przygotowanie tego typu przedstawienia jest wyzwaniem większym niż wskazuje na to nazwa projektu. Jest za długo, żeby wystarczył jeden pomysł, za krótko na klasyczną narrację. Trzeba wymyślić nową formułę – komentuje Grzegorz Laszuk z Komuny// Warszawa.

Mikro Teatr to również przypomnienie o wciąż nie dość dobrze dostrzeżonej i zrozumianej w Polsce tradycji działań performatywnych, w ramach których konwencja teatralna została wzbogacona o wpływy z kręgu sztuk wizualnych, szczególnie sztuki konceptualnej. Gdyby szukać prekursorów Mikro Teatru, trzeba by wskazać Tima Etchellsa, Tino Sehgala, Jerome’a Bela.

Kuratorem cyklu jest Tomasz Plata.

Grzegorz Jarzyna, Anna Karasińska, Wojtek Ziemilski : Mikro Teatr
12 i 13 listopada 2016 roku
Komuna Warszawa

Dodaj komentarz