Strategie cielesności

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie zaprasza na wystawę Strategie cielesności / Ciało jako komunikat, której otwarcie nastąpi 3 listopada.

Iwona Demko, „Konsekracja wydzielin” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Iwona Demko, „Konsekracja wydzielin” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ciało będąc jednym z najistotniejszych tematów które odnoszą się do bytności człowieka, rozpatrywane może być w wielu aspektach. Jest ono nośnikiem treści z wielu obszarów. Wśród najistotniejszych są płaszczyzny: społeczna, kulturowa, płciowa. Ciało jest również narzędziem lub mówiąc dogłębniej medium do wyrażania indywidualnych treści, określających cechy jednostki. W tematyce cielesności wyłonić można tak ważne aspekty jak: podmiotowość, tożsamość, moralność, czy atrakcyjność. Ciało, a dokładniej sposób jego traktowania, są pytaniem o to jak bardzo cielesność stanowi o podmiotowości człowieka, zarówno kobiety jak i mężczyzny, niezależnie od wieku i koloru skóry.

Czy ciało jest równie ważne jak sfera wewnętrzna człowieka? Kolejne pytanie odnoszące się do płaszczyzny społecznej jest próbą odpowiedzi na temat określania poprzez ciało tożsamości społecznej właśnie, gdzie wszystkie aspekty odmienności od tego co ujęte zostało jako ,,normalne”, w tym stosunek do seksualności, będą nadrzędnym sposobem określania własnej tożsamości społecznej. Moralność, która odnosi się do znaczenia cielesności, związana jest z uznaniem świata doczesnego , który jest obszarem działań człowieka. Problematyka atrakcyjności i cech osobistych odnosi się do tematu ciała i umysłu. Budzi ona pytanie o to w jaki sposób możemy być postrzegani jako atrakcyjni, poprzez ciało, czy poprzez umysł. Czy mogą one dopełniać się, czy będą odrębnymi od siebie kategoriami, poprzez które jesteśmy oceniani? Atrakcyjność będzie tu nierozerwalnie związana z podziwianiem. Wśród modeli cielesności w obszarze kulturowym, najistotniejszymi kwestiami będą koncepcje ciała jako mechanizmu, przedmiotu oddziaływania władzy, zbioru zmysłów, narzędzia poznania, zwierzęcości ciała ludzkiego, więzienia dla duszy. Szeroki zakres analizowania problematyki ciała jaki charakteryzuje projekt wystawy Strategie cielesności / Ciało jako komunikat zmierza do prezentacji prac które oscylować będą wokół wiwisekcji, której wartością nadrzędną będzie proces autopoznania i umieszczenia siebie w obszarze społecznym i kulturowym, z uwzględnieniem wybranych, przytaczanych tu wcześniej aspektów.

Artyści: Agata Agatowska, Iwona Demko, Bartek Jarmoliński, Paweł Łyjak, Zbigniew Olszyna, Marta Pabian, Paulina Poczęta, Marian Stępak, Paulina Sylwestrowicz, Małgorzata Wojciechowska, Agata Zbylut, Izabela Żółcińska

„Strategie cielesności / ciało jako komunikat” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Strategie cielesności / ciało jako komunikat” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Strategie cielesności / Ciało jako komunikat 
Kurator: Bartek Jarmoliński
Współpraca: Marta Pabian
Od 3 listopada do 2 grudnia 2016 roku
Wernisaż 3 listopada 2016 roku, godz. 19.00
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie

Dodaj komentarz