Wspólnota, współczucie, współczułość

Od 10 listopada do 29 stycznia 2017 w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie trwać będzie kolejne Triennale Sztuki Sacrum, które podejmuje – poprzez prezentację dzieł różnych dziedzin sztuki – najbardziej istotne pytania dotyczące sytuacji człowieka w świecie.

Anna Bodnar, „Portret Joli” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Bodnar, „Portret Joli” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Triennale, zainicjowane w 1991 przez Wojciecha Skrodzkiego, było zawsze przeglądem najciekawszych i najważniejszych zjawisk w sztukach plastycznych w Polsce, odwołujących się do sacrum. To odwołanie jednak rozumiane jest szeroko. Obok dzieł w sposób oczywisty dających się określić jako sakralne na wystawach Triennale prezentowane są również takie, które poprzez ikonografię powszechnie uznawaną za świecką przekazują treści metafizyczne.

Triennale Sztuki Sacrum przyjęto hasło Wspólnota, współczucie, współczułość. Wybór tematu podyktowała rzeczywistość, w której żyjemy, a także świadomość i intencja przypomnienia głębi znaczenia podstawowych pojęć takich jak bliźni, współczucie, pomoc wzajemna czy przyzwoitość.

Temat wystawy pokazany zostanie w wielu artystycznych ujęciach i głosach. Znajdują się tu dzieła artystów różnych pokoleń i dziedzin. Pokazane zostaną m.in. dzieła Magdaleny Abakanowicz, Macieja Bieniasza, Jacka Waltosia, Andrzeja Szarka, Aldony Mickiewicz, Edwarda Dwurnika, Anny Konik, Franciszka Orłowskiego, Olgi Boznańskiej, Jonasza Sterna, Jana Lebensteina, Tadeusza Boruty, Honoraty Martin, Pawła Althamera, Zbyluta Grzywacza, Leszka Sobockiego, Krzysztofa M. Bednarskiego, Krzysztofa Gierałtowskiego, Erny Rosenstein i wielu innych znakomitych twórców. Ponad sto dzieł – malarskich, multimedialnych, fotograficznych, rzeźbiarskich – zgromadzonych na wystawie pochodzi z pracowni artystów oraz z muzeów.

9. Triennale Sztuki Sacrum
Od 10 listopada 2016 do 29 stycznia 2017 roku
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Dodaj komentarz