Wierzę w:

Galeria Bardzo Biała w Warszawie od 29 października zaprasza na wystawę zbiorową Wierzę w:. 

Bartek Jarmoliński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bartek Jarmoliński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wierzę w:

Zakreśl poprawna odpowiedź:

A) „Jeżeli jedna osoba ma jakieś urojenia nazywamy to szaleństwem. Jeżeli wiele osób cierpi na to samo urojenie, nazywamy to religią.” Robert Pirsig

B) „Religia jest doświadczeniem misterium, które realizuje się, gdy człowiek otwiera się dla wrażeń rzeczywistości wiecznych, które objawiają się na drodze doczesności. (…) To sfera, w której człowiek spotyka się z tajemniczą rzeczywistością (misterium tremendum) poznawaną w przeżyciu emocjonalnym (sensus numinosum).” Rudolf Otto

C) „Religia to system symboli, kształtujących mocne, wszechobejmujące, trwałe nastroje i motywacje, za pośrednictwem najogólniejszego ładu istnienia, którym nadano status takiej faktyczności, że nastroje te i motywacje wydają się osobliwie rzeczywiste.” Clifford Geertz

D) „Przez religię rozumiem system ujmujący stosunek świata przyrodzonego do nadprzyrodzonego.” Feliks Koneczny

E) „Religia jest fantastycznym odzwierciedleniem w ludzkich głowach tych sił zewnętrznych, które rządzą codziennym bytem ludzi; odzwierciedleniem, w którym siły ziemskie przybierają postać sił nadziemskich.” Friedrich Engels

Agnieszka Zgirska

Artyści: Krystian Batyjewski, Paulina Buźniak, Marcin Chomicki, Bartek Jarmoliński, Dorota Kidziak, Sebastian Krok, Sasa Lubińska, Kinga Michalska, Paulina Penc, Maciej Rauch, Michał Rutz, Simpson, Iwona TM, Mateusz Zgirski

Marcin Chomicki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marcin Chomicki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wierzę w:
Kuratorka: Agnieszka Zgirska
Od 29 października do 29 listopada 2016 roku
Galeria Bardzo Biała w Wraszawie

Dodaj komentarz