• 2016-10-28

Jacek Purchla przewodniczącym Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa odbędzie się w Krakowie w dniach od 2 do 12 lipca 2017 r. Jego przewodniczącym został wybrany prof. Jacek Purchla, wybitny znawca zagadnień dziedzictwa kulturowego, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Jacek Purchla, fot. F. Vetulani (źródło: Wikimedia Commons)

Jacek Purchla, fot. F. Vetulani (źródło: Wikimedia Commons)

Na sesji w Paryżu prof. Purchla objął funkcję przewodniczącego, którą sprawować będzie do momentu zakończenia sesji w Krakowie. Komitet Światowego Dziedzictwa jest prestiżowym gremium, w skład którego wchodzą przedstawiciele 21 państw wybranych spośród 192 sygnatariuszy Konwencji Światowego Dziedzictwa. Obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa są z uwagą śledzone na całym świecie. Kraków zajmuje szczególne miejsce na Liście światowego dziedzictwa UNESCO jako jeden z dwóch pierwszych zespołów staromiejskich wpisanych wraz z Quito w Ekwadorze już w 1978 roku.

Słowo od prof. Jacka Purchli: Aktywność Polski w uczestnictwie w pracach UNESCO powinna skupiać się zarówno na stałym wzmacnianiu naszych działań w obszarach nauki i edukacji, jak i na wykorzystaniu faktu naszego członkostwa w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO (kadencja Polski trwa jeszcze do 2017 roku). Z tego zaszczytu wynika dla nas zarówno wielka odpowiedzialność za wzorowe stosowanie Konwencji paryskiej z 1972 r. o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, jak i wykorzystanie naszej obecności w Komitecie dla zwiększenia ilości polskich wpisów na prestiżową Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Jacek Purchla – urodził się w Krakowie w 1954 r. Odbył studia w zakresie ekonomii i historii sztuki. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa. Założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (od 1991 r.). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Rady Europa Nostra w Hadze, Comité international d’histoire de l’art (CIHA), Komitetu Nauk o Sztuce PAN, ekspert Komisji Europejskiej przy projekcie European Heritage Label, członek Komitetu Doradczego Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. Od 2000 r. przewodniczy Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 15 lipca 2015 roku Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO (wcześniej, od 2012 roku, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego).

Jacek Purchla przewodniczącym Komitetu UNESCO
41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa
Od 2 do 12 lipca 2017 roku
Kraków

Dodaj komentarz