Druga edycja nagrody dla debiutantów

Można już zgłaszać książki do drugiej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Nagroda przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka napisana prozą, w języku polskim. Kandydatury należy przesyłać do końca stycznia. Honorową patronką Nagrody jest Rita Gombrowicz. Organizatorem Prezydent Radomia, a współorganizatorem Muzeum Witolda Gombrowicza.

„Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza” – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza” – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nagrodę ustanowił w 2015 roku samorząd Radomia. Jej wartość to 40 000 zł. Organizatorzy i jurorzy nagrody chcą wskazywać i promować najlepsze debiuty prozatorskie. Kapituła w składzie: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak i Justyna Sobolewska po raz pierwszy wskazała laureatów we wrześniu 2016 roku. Zostali nimi: Weronika Murek za Uprawę roślin południowych metodą Miczurina oraz Maciej Hen za Solfatarę. Tym samym jurorzy skorzystali z przysługującej im możliwości podzielenia puli nagrody pomiędzy dwoje autorów.

Jerzy Jarzębski tak uzasadniał tę decyzję: – Podkreślamy zarazem, mówiąc o „dwu pierwszych nagrodach”, że owo rozdwojenie nie jest – jak często bywa – spowodowane brakiem książki godnej pierwszej nagrody, ale wyrazem „kłopotów bogactwa”.

Drugiej edycji Nagrody Gombrowicza towarzyszyć będą spotkania z nominowanymi i laureatami pierwszej edycji. Zaczynamy już 4 listopada rozmową z Maciejem Płazą, który za powieść Skoruń nie tylko był nominowany do Nagrody Gombrowicza, ale także został laureatem Nagrody Kościelskich i Nagrody Literackiej Gdynia.

W drugiej edycji organizatorzy przyjmować będą książki wydane w 2016 roku. Co ważne: może to być pierwsza lub druga książka autora, napisana prozą artystyczną. Nagrodę otrzymać mogą również ci twórcy, którzy mają już dorobek w innych dziedzinach literackich.

Zdarza się i tak, że nieudany, przedwczesny debiut zamyka drogę do literackiego sukcesu kolejnym, znacznie lepszym i ważniejszym książkom. Takich sytuacji chcielibyśmy uniknąć i stąd poszerzone, podwójne oko sieci, którą Kapituła wyławiać ma najwartościowsze nowe zjawiska w polskiej prozie – streszcza argumenty jurorów sekretarz kapituły, Tomasz Tyczyński.

Na książki debiutantów (wydane w 2016 roku) organizatorzy Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicza czekają do 31 stycznia 2017 roku. Zgłoszenia, wraz z o ośmioma egzemplarzami książki, należy przesyłać do: Muzeum Witolda Gombrowicza (ul. W. Gombrowicza 1, Wsola, 26-660 Jedlińsk, z dopiskiem „Nagroda”). Książki do konkursu mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie Kapituły.

Spośród nadesłanych książek w czerwcu 2017 roku kapituła wybierze i ogłosi pięcioro nominowanych, zaś laureata poznamy we wrześniu 2017 roku.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza
Zgłoszenia do: 31 stycznia 2017 roku
Muzeum Witolda Gombrowicza w Radomiu

Dodaj komentarz