Emigrantki własnym głosem

Emigrantki własnym głosem to projekt literacki z udziałem polskich pisarek, tworzących poza granicami kraju, które w swoich książkach opisują aspekty życia za granicą. W spotkaniach, które będą się odbywały od 4 do 6 listopada w Muzeum Emigracji w Gdyni wezmą udział: Katarzyna Tubylewicz, Magdalena Parys, Łucja Fice, Dana Parys-White, Magdalena Zimny-Louis, Magdalena Orzeł, Sylwia Chutnik oraz literaturoznawcy i badacze zagadnienia emigracji. Program zawiera także wydarzenia towarzyszące, w tym koncert Mai Koman. Cykl spotkań zakończy debata Czy emigracja jest kobietą?

Fot. Bogna Kociumbas (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Bogna Kociumbas (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bogata literatura napisana przez polskie emigrantki prezentuje bardzo szerokie spektrum zjawiska, jakim jest emigracja kobiet. Jest to twórczość zaangażowana, poruszająca ważne społecznie problemy, z jakimi muszą mierzyć się Polki na emigracji, jak również prezentująca przyczyny i wysokie koszty społeczne decyzji o wyjeździe z kraju. Wiele kobiet dopiero kiedy opuszcza Polskę na stałe lub na dłuższy czas, zaczyna spisywać swoje doświadczenia, publikując je w formie dzienników, powieści lub blogów. Są bardzo aktywne, poszukujące, próbujące szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Emigracja mimo wielu trudności niejednokrotnie czyni Polki bardziej otwartymi; w nowej scenerii nabierają one energii, którą trudno było im znaleźć w Polsce.

Program wydarzenia podzielony będzie na kilka bloków tematycznych, w ramach których odbędą się spotkania z pisarkami oraz debata z udziałem literaturoznawców i badaczy zagadnień emigracji. Kluczem podziału jest zaproponowana przez dr Annę Kronenberg typologia bohaterek powieści, definiująca różne typy kobiecej emigracji: ze względów ekonomicznych, kulturowych, zawodowych czy społecznych. Wśród poruszanych podczas spotkań zagadnień znajdą się m.in.: próba odpowiedzi na pytania wiążące się z problemami z integracją w odmiennej kulturze i obyczajowości; rozmowa na temat kosztów, jakie ponoszą kobiety, które decydują się na wyjazd z Polski; narażenie emigrantek na zjawisko seksbiznesu czy społeczne tabu związane ze starością, przemijaniem i umieraniem na emigracji. Pojawią się także wątki związane z diametralną zmianą życia wyjeżdżających kobiet, podejmowaniem wyzwań, aktywnością na polu kultury, otwartością na świat, solidarnością kobiet, a także gender.

Cykl spotkań zakończy debata Czy emigracja jest kobietą?, w której udział wezmą: prof. Inga Iwasiów, prof. Ewa Graczyk, dr Sylwia Urbańska, Sylwia Chutnik, a także dr Anna Kronenberg jako moderatorka. Debata skierowana będzie zarówno do specjalistów zajmujących się tematem migracji, jak i do osób, którym nieobce są problemy związane z sytuacją emigrantów i ich bliskich pozostających w kraju.

W programie znajdą się również wydarzenia towarzyszące, przeznaczone zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Będzie można wziąć udział w warsztatach pokazujących, jak ciekawie i w angażujący odbiorcę sposób pisać blogi, które są często wybieranym narzędziem komunikacji przez emigrantów. Z kolei dzieci w wieku 5–10 lat będą mogły wziąć udział w warsztatach Atlas świata, których celem jest przybliżenie im zjawiska emigracji. Nie zabraknie akcentu muzycznego – w ramach wydarzenia odbędzie się koncert Mai Koman, artystki niezwykle twórczej i oryginalnej, która w 2014 roku wydała bardzo dobrze przyjęty album Pourquoi pas.

W ramach wydarzenia zainaugurowany został również konkurs Emigrantki własnym głosem na najciekawszy blog pisany przez polską emigrantkę. Blogi mogą zawierać opisy – doświadczeń, podróży, refleksji związanych z codziennością – prezentujące odmienność życia w innej kulturze. Zgłoszenia można przesyłać do 30 października do godz. 12.00 na adres: blogi@muzeumemigracji.pl.

Emigrantki własnym głosem
Od 4 do 6 listopada 2016 roku
Muzeum Emigracji w Gdyni

Dodaj komentarz