Jerzy Treliński. Autotautologie i geometryczność

W Galerii Re:Medium Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi artysta Jerzy Treliński zaprezentuje 4 najnowsze cykle grafik w technice cyfrowej i serigrafii: Trójkątność, Koło koło koła, Enigmatic i 1/4 progres oraz rys historyczny wprowadzający widza w temat „geometryczności”. Najnowsze grafiki oszczędne w formie, spójne w kolorystyce, niosą za sobą duży ładunek emocjonalny – podkreślając ponadczasową sentencję Less is more.

Jerzy Trelińśki, „Logo” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Trelińśki, „Logo” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W wywiadzie udzielonym Monice Kozioł Jerzy Treliński powiedział: „Na początku mojej drogi artystycznej stykałem się z formalizmem w sztuce. Doświadczenie precyzyjnego, purystycznego myślenia o formie zostało głęboko zakorzenione w mojej świadomości. Moją odpowiedzią na dość powszechne, w najbliższym otoczeniu, preferencje dla formy było jej połączenie z wyraźnym sygnałem roli treści w dziele sztuki. Stosunkowo łatwo wypracowałem zespół indywidualnych środków wyrazu i posługiwałem się nimi z dużą swobodą. Wielu artystów uważało to za ostateczne osiągnięcie, a krytyka za jedno z głównych kryteriów oceny. Uzyskiwane nagrody, zakupy muzealne, komplementy krytyki, a przede wszystkim łatwość osiągania artystycznego celu zaczęły mnie niepokoić, chociaż pokusa pozostania na tym etapie była bardzo duża. Wszystko to tworzyło atmosferę dusznej palmiarni, gdzie jest bardzo pięknie, ale nie ma czym oddychać. Zdałem sobie sprawę, że muszę „zaczerpnąć świeżego powietrza”. (…)

Sprzeczność w kontekście tradycyjnych decyzji artystycznych zrodziła projekt Autotautologie – o sobie samym – nic. Koncepcja totalnej obecności jest odpowiedzią na stan zagubienia. Powoduje wpisanie osobowości ukrytej pod znakiem graficznym (zbiór liter tworzących powtarzalne nazwisko) we wszystkie potencjalne aspekty rzeczywistości (artystyczne, socjologiczne, polityczne itp.). Począwszy od pojedynczych przedmiotów, na ich intencjonalnych zbiorach skończywszy. To autorska refleksja nad ekstremalnym stosunkiem twórcy do twórczości. (…)

Autotautologie poruszają moje sumienie artysty, ponieważ konsekwentnie powinny być programem na całe życie i w pewnym sensie będą, ponieważ pozostawiłem sobie możliwość zarezerwowaną ich wcześniejszym zamysłem, który niech pozostanie moją tajemnicą. Tymczasem szukam i znajduję ukojenie swoich egzystencjalnych lęków w sztuce geometrycznej. Jej kontemplacyjny charakter pozwala mi na szukanie i odkrywanie harmonii i równowagi zakotwiczonej w duchowej transcendencji…”

Jerzy Treliński, fragmenty wypowiedzi z rozmowy Autotautologie z redaktor naczelną MOCAK FORUM Moniką Kozioł. Przedruk z wydawnictwa Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie nr 1/2015 [10]

Jerzy Treliński – urodził się w 1940 r. w Szewnej koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1961-1967. Dyplom w 1967 roku i rozpoczęcie pracy w uczelni. W latach 1989–1992 r. – dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa. W latach 1992–1999 – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Jerzy Trelińśki, „Koło koło koła” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Trelińśki, „Koło koło koła” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Treliński. Autotautologie i geometryczność
Kuratorka: Elżbieta Fuchs
Od 25 października do 12 listopada 2016 roku
Wernisaż: 25 października 2016 roku, godz. 18.00
Galeria Re:Medium, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz