Muzeum. Udostępnij!

Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza do udziału w seminarium Muzeum. Udostępnij!, które odbędzie się 24 października (ul. Polska 1, Gdynia). Wydarzenie skierowane jest do animatorów, edukatorów i nauczycieli, osób pracujących w instytucjach kultury oraz w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

„Muzeum. Udostępnij!” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Muzeum. Udostępnij!” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wydarzenie jest podsumowaniem dwuletniego projektu prowadzonego przez Muzeum Emigracji w Gdyni we współpracy ze Stowarzyszeniem Perspektywa, Fundacją Zmian Społecznych Kreatywni i Stowarzyszeniem Non Stop, przy wsparciu Marinmuseum z Karlskrony oraz Stena Line.

Podczas seminarium można będzie dowiedzieć się więcej o projekcie Muzeum. Udostępnij!: jego przebiegu, metodach działania i efektach. Będzie to także okazja do wzięcia udziału w warsztatach i wspólnego zastanowienia się nad sposobami poszerzania grupy odbiorców instytucji kultury, zdobycia wiedzy w zakresie edukacji medialnej i nawiązania nowych kontaktów, które mogą zaowocować wspólnymi działaniami.

Projekt Muzeum. Udostępnij! skierowany był do kadry oraz podopiecznych gdyńskich świetlic socjoterapeutycznych. W ramach projektu dzieci przygotowały własne ścieżki zwiedzania i oprowadzały po wystawie stałej muzeum swoich rodziców, nauczycieli i przyjaciół. Pomogły im w tym m.in. warsztaty medialne kształtujące umiejętności związane z wyszukiwaniem informacji z rozmaitych źródeł, ich krytycznym ocenianiem i prezentowaniem. Przedsięwzięcie miało na celu rozwój kompetencji informacyjnych i umiejętności społecznych dzieci i młodzieży, wzmocnienie więzi rodzinnych uczestników, integrację społeczności lokalnej oraz poszerzenie grupy odbiorców oferty muzeum.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wydarzenie odbywa się w języku polskim. Organizator zapewnia obiad i przerwy kawowe, nie pokrywa zaś kosztów podróży i ewentualnego noclegu.

Muzeum. Udostępnij!
24 października 2016 roku
Zgłoszenia do 21 października 2016 roku
Muzeum Emigracji w Gdyni

Dodaj komentarz