• 2016-10-20

Audio Stage 2016

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej zaprasza na Audio Stage 2016. Wieczór z utworami audioscenicznymi oraz ich twórcami i wykonawcami odbędzie się 23 października w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

„Audio Stage 2016” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Audio Stage 2016” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

O godz. 19.00 odbędzie się koncert prawykonań 4 monodramów audioscenicznych, skomponowanych przez: Aldonę Nawrocką, Piotra Roemera, Adama Porębskiego i Andrzeja Kopcia. Wykonawcami oraz współautorami tych kompozycji będą aktorzy i tancerze: Bartosz M. Martyna, Ewa Wojtkiewicz, Krzysztof Boczkowski i Aleksandra Dziurosz. Ich utwory zostaną poprzedzone preludiami muzycznymi – rodzajami małych uwertur z elementami teatru instrumentalnego. Kompozytorką cyklu preludiów jest Agnieszka Stulgińska, a wykonawcami – klarnecista Michał Górczyński oraz wiolonczelista Robert Jędrzejewski.

Imprezą towarzyszącą o godz. 18.00 będzie spotkanie artystów z publicznością, które poprowadzi dyrektor artystyczny projektu – Małgorzata Kołcz.

Projekt Audio Stage jest poświęcony sztukom performatywnym. Jego ideą przewodnią jest integracja muzyki ze sztukami scenicznymi. Formy muzyczno-teatralne – monodramy i preludia do nich, które powstają w ramach projektu – funkcjonują jako pozycje repertuaru teatralnego oraz jako elementy wydarzeń muzycznych. Projekt jest konsekwencją wieloletnich doświadczeń, jakie ma Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej w organizowaniu wydarzeń interdyscyplinarnych (m.in. festiwale Audio Art w Warszawie).

Do udziału w Audio Stage są zapraszani kompozytorzy specjalizujący się w muzyce eksperymentalnej, którzy przygotowują utwory we współpracy z aktorami, mimami i tancerzami. Dzięki zamówieniom PTMW powstają oryginalne utwory audiosceniczne z towarzyszącymi im preludiami muzycznymi.

Utwór audiosceniczny jest formą muzyczną, w której wykonawcą, a bywa że także instrumentem, jest artysta sceniczny. Dźwięki, które powstają poprzez jego działania, takie jak: ruch, taniec, mowę, działania live electronics, są wyjściowym materiałem, z którego kompozytor tworzy utwór. Jest to rodzaj formy o bardzo wysokim stopniu integracji różnych rodzajów sztuk performatywnych, dlatego pierwszy wykonawca utworu jest także zazwyczaj jego współautorem.

Tegoroczny Audio Stage 2016 jest kontynuacją rozpoczętego w roku 2012 cyklu prawykonań utworów audioscenicznych. Zamówione przez PTMW u kompozytorów utwory, zostały sfinansowane w ramach stypendiów Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Projekt jest realizowany ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz ZAiKS.

Audio Stage 2016
23 października 2016 roku
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Dodaj komentarz