Stracone Terytoria. OSAD

21 października w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski odbędzie się wernisaż wystawy Stracone terytoria. OSAD, którą będzie można oglądać do 5 lutego 2017 roku.

„Stracone terytoria. OSAD” © Sputnik Photos (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Stracone terytoria. OSAD” © Sputnik Photos (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stracone Terytoria. OSAD to historia powolnego przeistaczania się terytorium byłych republik radzieckich. To długoletni projekt fotograficzny oraz podsumowanie dotychczasowych doświadczeń fotografów stowarzyszenia Sputnik Photos. To także najważniejsze wystawiennicze i wydawnicze wydarzenie w 10-letniej historii jego istnienia.

Fotografowie Sputnik Photos podczas swojej najnowszej wystawy zabiorą widza w podróż po terenach dawnego Związku Radzieckiego, terytoriach bolesnych i niedokończonych przemian. Przez minione lata dokumentowali życie i przestrzeń wszystkich nowych 15 państw utworzonych po upadku dawnego imperium. Powstały historie dotykające: problematyki propagandy w Gruzji, weteranów wojny gruzińsko- rosyjskiej, środowiska skażonego odpadami uranowymi i nuklearnymi, weteranek Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, granic międzypaństwowych, metafizyki snów obywateli byłego ZSRR, trudnej sytuacji ekonomicznej m.in. w przemyśle stoczniowym nad Morzem Czarnym na Ukrainie, upraw miejskich w Erywaniu czy po trzęsieniu ziemi w miejscowości Spitak (Armenia).

Liczące kilka tysięcy fotografii archiwum Straconych terytoriów, stało się podstawą dla wystaw, książek oraz instalacji. Każda z nowo powstających narracji będzie dotykać innego aspektu ważnego dla obszaru postradzieckiego.

Prezentacja w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie jest pierwszą z cyklu wystaw w ramach projektu Stracone terytoria. Główny klucz do niej to różne oblicza transformacji krajów, które kiedyś były republikami ZSRR, a dzisiaj są niezależnymi (czasami tylko w teorii) państwami. Wystawa pomyślana jest jako praca zbiorowa, bez rozróżnienia na poszczególnych autorów. Indywidualne cykle zdjęć zostaną rozbite, by w połączeniu z fotografiami pozostałych autorów stworzyć sekwencje obrazów skupione wokół wspólnych dla projektu aspektów.

I tak w czterech salach Centrum Sztuki Współczesnej zdegradowane krajobrazy poligonów atomowych i kopalni uranu będą przeplatać się ze świadectwami samoorganizacji ludzi, którzy na gruzach wczorajszego imperium budują nową codzienność. Portrety weteranek minionych wojen sąsiadują ze zdjęciami uchodźców ze stref obecnych konfliktów. Znikające granice między krajami bałtyckimi zderzone są z urbanistyczną utopią Gruzji. Na zdjęciach przedstawione zostały złożone i często brutalne oblicza transformacji.

Wystawie towarzyszą dwie książki: Stracone terytoria. [Niekompletny] spis rzeczy –  rodzaj „antysłownika” terminów przed- i po-transformacyjnych związanych ze Związkiem Radzieckim, stworzonych przez dwudziestu autorów różnych narodowości: pisarzy, historyków, dziennikarzy, naukowców, kuratorów, artystów i politologów. Książka będzie dostępna od początku trwania wystawy. Drugie wydawnictwo to Lost Territories. Fruit Garden, publikacja fotograficzna, której narracja podąża tropem politycznej opresji, radzieckiej nauki i wpływu człowieka na naturę.

Kurator: Paweł Szypulski
Tekst towarzyszący wystawie: Maciej Pisuk

Sputnik Photos | Stracone Terytoria. OSAD
Wernisaż: 21 października 2016 roku, godz. 19.00
Wystawa: od 21 października 2016 roku do  5 lutego 2017 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

Dodaj komentarz