Społeczne aspekty rewitalizacji. Warsztaty

Muzeum Śląskie zaprasza na warsztaty Szychta kreatywna. Społeczne aspekty rewitalizacji. Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy, które trwają do 18 października włącznie.

„Szychta kreatywna” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Szychta kreatywna” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Publiczna debata na temat rewitalizacji w całym kraju, także na Śląsku, koncentruje się w dużej mierze na gospodarczym oraz ekonomicznym wymiarze tego procesu, w sposób niewystarczający podejmując społeczne wątki z nim związane. Muzeum Śląskie buduje przestrzeń wymiany doświadczeń – Szychtę kreatywną – w której zmieni się ten stan. W październiku kontynuuje się warsztaty, uwzględniając w dyskusji rzeczywiste potrzeby mieszkańców oraz podejmując kwestię rewitalizacji przestrzeni w szerszym, w tym także obywatelskim kontekście.

Do udziału w projekcie organizatorzy zachęcają wszystkich, którym przestrzeń lokalna nie jest obojętna. Dwudniowe warsztaty w październiku przygotowane zostały z myślą o liderach społeczności na Śląsku, przedstawicielach NGO i jednostek samorządowych, pracownikach instytucji kultury, ale również architektach oraz urbanistach. Z tej okazji do Katowic przybędą goście mający ogromne doświadczenie w odbudowie i rozwoju przestrzeni miejskich w Polsce, m.in. Marta Żakowska z Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej (ASP Warszawa), Magdalena Wrzesień oraz Monika Komorowska ze Stowarzyszenia Odblokuj, Sławomir Marcysiak – miejski konserwator zabytków z Bydgoszczy, Andrzej Bulanda – architekt ze spółki Bulanda, Mucha Architekci sp. z o.o., Zygmunt Stępiński z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Bolesław Stelmach – architekt i autor takich rozwiązań jak Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Centrum Chopinowskie w Warszawie.

Podczas spotkań 25 i 26 października poruszone zostaną kwestie związane z rewitalizacją tkanki architektonicznej, możliwościami adaptacji obiektów zabytkowych, z uwzględnieniem działań konserwatorskich i restauracyjnych oraz ich wpływu na użytkowników odnawianych obiektów. Chcemy podkreślić konieczność wzięcia pod uwagę faktycznych potrzeb społeczności w trakcie przygotowywania oferty inwestycyjnej oraz porozmawiać na temat programowania funkcjonalności rewaloryzowanych przestrzeni.

W pierwszym dniu warsztatów zaplanowano dwa moduły wystąpień, które podsumujemy w trakcie paneli dyskusyjnych. Tematyka pierwszego z nich będzie oscylować wokół kwestii planowania przestrzennego oraz nadawania funkcjonalności zdegradowanym, opuszczonym przestrzeniom. Drugi z modułów poświęcony będzie prezentacji europejskich rozwiązań architektonicznych i omówieniu założeń związanych z wpływem prowadzonych inwestycji na społeczność lokalną. W tym bloku wśród prelegentów pojawią się Dominique Sellier z Norweskiego Instytutu Badań Dziedzictwa Kulturowego oraz Łukasz Dziąbek z Muzeum Śląskiego, który omówi działania związane z inwestycją Muzeum na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice-Ferdynand.

Drugiego dnia uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w kolejnej części prezentacji z udziałem prelegentów, wśród których znajdą się uznani architekci. W trakcie dyskusji pojawią się pytania o procesy związane z projektowaniem zmian w obiektach architektonicznych oraz rozmowy o plusach i minusach lokalnych projektów rewitalizacyjnych. Na ten dzień zaplanowano również działania warsztatowe prowadzone zarówno przez pracowników Muzeum Śląskiego, jak i zaproszonych gości. Cztery grupy będą pracowały nad odmiennymi projektami, których elementem wspólnym będzie temat rewitalizacji wraz z perspektywą planowania funkcjonalności rewaloryzowanych obiektów.

Szychta kreatywna. Społeczne aspekty rewitalizacji. Warsztaty
Opiekun projektu: Łukasz Dziąbek
Koordynator: Magdalena Czerny-Kehl
25 i 26 października 2016 roku
Muzeum Śląskie w Katowicach

Dodaj komentarz