• 2016-10-15

Michał Pietrzak, PSPACE

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej zaprasza na wystawę fotografii/wideo PSPACE Michała Pietrzaka.

Michał Pietrzak, „Habitat” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Pietrzak, „Habitat” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Pietrzak zawodowo zajmuje się architekturą. Twórczo wypowiada się głównie za pomocą fotografii oraz video, wykorzystując te media instrumentalnie jako narzędzia do realizacji własnych zamierzeń koncepcyjnych, bo jak sam mówi: „fotografia nie ukazuje rzeczywistości, fotografia ją kreuje”.

W swoich pracach porusza zagadnienia jednostki w szerokim kontekście socjologiczno-urbanistycznym. Zestawia ją z pejzażem miejskim, który nie sprowadza się tylko do plastycznej formy wyidealizowanych przedstawień architektury. Jego założenia koncepcyjne odciskają się głęboko w formie obrazu, pozostając z nią w bezpiecznej harmonii. Finalne dzieło budowane jest wielopoziomowo przybierając formę poliptycznych obiektów składających się z pozornie spójnych kadrów fotograficznych, które zestawiane są z obrazem ruchomym. I choć punktem wyjścia jest tu zawsze fotografia to w efekcie końcowym tworzy ona z animacją video jedną spójną, równoważną całość.

Jak pisze Adam Sobota we wstępie do katalogu wystawy pspace: „Architektura nie sprowadza się dla niego do plastycznej formy, ale ukazuje ją jako poligon ludzkiej obecności, która stwarza, ożywia i przekształca przestrzeń. W tych relacjach ludzie wyznaczają puls życia poprzez uobecnianie się i zanikanie w ustalonym przez kamerzystę polu widzenia. To coś zupełnie innego niż typowe dla idealizowanych wizualizacji architektury ozdabianie ich wstawkami sylwetek ludzkich i elementów przyrody. Tutaj autor ukazuje autentyczny „habitat”, gdzie widoki banalnej miejskiej zabudowy i rytmy ludzkiej obecności stapiają się w fascynującą całość.”

Michał Pietrzak – urodził się w 1977 roku w Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Geperta we Wrocławiu, Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików.

Michał Pietrzak, „Habitat” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Pietrzak, „Habitat” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Pietrzak, PSPACE
Od 7 października do 20 listopada 2016 roku
Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

Dodaj komentarz