Eksperymenty narracyjne

Wystawa pt. Trzeci człowiek będzie się składała z trzech instalacji osnutych wokół form społecznego współżycia. Mateusz Pęk w oryginalny sposób łączy estetykę relacyjną Nicolasa Bourriauda z koncepcją aktora-sieci Bruno Latoura, tym samym rozszerzając teorie relacyjne o obszar nowych technologii komunikacyjnych.

Mateusz Pęk, „Trzeci człowiek” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mateusz Pęk, „Trzeci człowiek” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Instalacje artysty podejmują jednocześnie zagadnienia formalne na poziomie wizualnym i funkcjonalnym, jaki i podstawowe problemy gry z przestrzenią galerii.

Mateusz Pęk jest jednym z pierwszych artystów w Polsce, który bada wpływ gier i programów komputerowych na kształtowanie się kondycji współczesnego człowieka. W swoich pracach wykorzystuje napięcie, jakie tworzy się między dwoma jakościami; ludzkim i mechanicznym, namacalnym i wirtualnym, organicznym i sztucznym. Owo napięcie jest źródłem pytań o kwestie ontologiczne: co dzieje się z rzeczywistością, z naszym sposobem jej pojmowania, jeśli podstawowe aspekty ludzkich działań są reprezentowane za pomocą sterylnie niematerialnego medium? Ten ontologiczny paradoks, którego Mateusz Pęk nie wyraża wprost, ale w obrębie którego stale się porusza wyznacza dynamikę refleksji nad jego pracą – mówi Katarzyna Prajzner.

Mateusz Pęk – urodził się w 1978 r. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Instytucie Sztuk Wizualnych w Orleanie. Obronił dyplom w 2002 r. w pracowni intermediów prof.Witosława Czerwonki, oraz 2006 r. w pracowni projektowania graficznego prof. Zdzisława Walickiego. Zajmuje się instalacją multimedialną oraz grafiką użytkową. Uczestnik wielu wystaw w kraju i zagranicą,

Wystawa realizowana w ramach OPEN – Otwarte Projekty Eksperymentów Narracyjnych innowacyjny projekt otwartych narracji artystycznych, oparty na działaniach z zakresu sztuk wizualnych.

Mateusz Pęk, Trzeci człowiek
Kurator: Sylwester Gałuszka
Od 16 października do 6 listopada 2016 roku
Wernisaż: 15 października 2016 roku, godz. 19.00
koncert Pemë + Vj Piotr Wyrzykowski (materiał Video z 1995 roku) godz. 20.00
Nowa Kolonia w Gdańsku

Dodaj komentarz