A co Ty robisz dla malarstwa?

Konkurs Gepperta jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim, poświęconym młodemu malarstwu. Jego głównym celem jest przedstawienie możliwie pełnej panoramy zjawisk aktualnie zachodzących w różnych ośrodkach w kraju oraz promocja debiutujących twórców. 12. edycja zostanie zwieńczona wystawą, której otwarcie nastąpi 18 października w Galerii Awangarda BWA Wrocław.

„12. Konkurs Gepperta” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„12. Konkurs Gepperta” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs odbywający się nieprzerwanie od 1989 roku jest obecnie jednym z najważniejszych przeglądów młodej sztuki w Polsce. Długa historia Konkursu Gepperta pokazuje, że malarstwo niezmiennie stanowi interesujące pole działań młodych artystów. Jako medium bywa przez nich negowane, niekiedy pełni rolę punktu wyjścia, czasem etapu przejściowego czy finalnego, lub też po prostu JEST. W tym ostatnim przypadku skupia zarówno twórców pielęgnujących tradycyjną formę, ale też stanowi teren intensywnej eksploracji nowości i dążeń do rozwoju dziedziny. Poprzednie edycje pokazały, w jaki sposób młodzi artyści w Polsce przekraczają granice malarstwa, walczą z jego tradycyjną formą czy z podziałem obszaru sztuki na poszczególne media. Z drugiej strony, zaznajomiły publiczność z twórczością osób, które preferują klasyczną formę dyscypliny, nie odrzucając tradycji, a świadomie się w nią wpisując. Krótko mówiąc: śledząc rozwój Konkursu Gepperta można poznać całe spektrum postaw obecnych na arenie sztuki.

Tym razem organizatorzy i autorzy pochylają się nad postacią artysty. Próbują odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę pełni on pośród dynamicznych procesów towarzyszących dzisiejszemu malarstwu. W jaki sposób definiuje medium i jak szuka własnego w nim miejsca? Co robi by nie popaść w bezrefleksyjne wpisywanie się w uznane schematy, poparte pustą rzemieślniczą maestrią, w przebrzmiałe postmodernistyczne „igranie z konwencjami” prowadzące do stagnacji i autokanibalizmu? Czy stać go na romantyczne uniesienia i bunty? Czy może jest głównie chłodnym analitykiem rynku sztuki? Czy rozwijając własną osobowość twórczą młody malarz skłonny jest zaryzykować, postawić wszystko na „rewolucyjną” kartę? Organizatorzy wraz z jury konkursu szukali artystów, dla których u progu kariery motorem działania są rozkwit i rozwój malarstwa oraz chęć zaistnienia w tym procesie.

Autorzy postarają się także przyjrzeć statusowi malarza w dzisiejszym społeczeństwie. Mit artysty-wybrańca, wieszcza i outsidera, powstały na początku XIX wieku i utrwalany w kolejnych dekadach jest, o dziwo, wciąż żywotny. Artysta ciągle posiada status „innego”, a sztuka współczesna boryka się z problemem niezrozumienia oraz z etykietą elitarnej, nieczytelnej i hermetycznej. Jednocześnie twórcy i kuratorzy usilnie starają się uczynić obszar swoich działań elementem życia codziennego, narzędziem poznawczym i sposobem komentowania rzeczywistości. Malarstwo ma opinię dziedziny potencjalnie bliskiej odbiorcom – można je kupić, zabrać do domu i z tej bezpiecznej pozycji analizować oraz kontemplować. Czy dzięki temu ma ono szansę być najbliżej publiczności? Czy odbiorcy dążą do obcowania z malarstwem? Na tle tych pytań hasło konkursu nabiera dwojakiego kontekstu: zadajemy pytanie nie tylko malarzom, ale także odbiorcom.

Malarstwo jest bez wątpienia obszarem ciekawym, dynamicznym, zmiennym, podlegającym kaprysom, modom i wpływom, ale także pamięci oraz retrospekcjom. Nie podąża w określonym kierunku i nie zawsze do przodu. Czasem rozchodzi się, zatacza kręgi, meandruje, wraca, tworzy ślepe uliczki, próbuje wydostać się na silę małymi przejściami, także przy pomocy innych dyscyplin. W każdym przypadku rozszerza formułę, anektuje przestrzeń, nowe rozwiązania i technologie. Zawsze niezmienione pozostają jego podstawy: forma oraz kolor. Spróbujmy więc zastanowić się, jak bardzo ewoluują rola oraz obraz twórcy na tle przeobrażeń samego medium.

Rada ekspercka: Jacek Dyrzyński, Jan Gryka, Aleksandra Jach, Marcin Krasny, Łukasz Kropiowski, Wojciech Kozłowski, Wacław Kuczma, Kamil Kuskowski, Dominik Lejman, Krzysztof Polkowski, Wojciech Pukocz, Patrycja Sikora, Agata Smalcerz, Marta Smolińska, Piotr Stasiowski, Grzegorz Sztwiertnia, Lesław Tetla, Dariusz Vasina wyłoniła artystów, którzy walczyć będą tej jesieni o Grand Prix 12. Konkursu Gepperta.

Artyści: Daniel Cybulski (nominowany przez Krzysztofa Polkowskiego), Olga Dziubak (nominowana przez Kamila Kuskowskiego), Karolina Jabłońska (nominowana przez Agatę Smalcerz), Anastazja Jarodzka (nominowana przez Wojciecha Pukocza), Małgorzata Kalinowska (nominowana przez Wacława Kuczmę), Celina Kanunnikava (nominowana przez Martę Smolińską), Marcin Kozłowski (nominowany przez Jacka Dyrzyńskiego), Tomasz Kręcicki (nominowany przez Dariusza Vasinę), Kle Mens (nominowana przez Wojciecha Kozłowskiego), Justyna Mędrala (nominowana przez Aleksandrę Jach), Krzysztof Nowicki (nominowany przez Piotra Stasiowskiego), Edmund Okstom (nominowany przez Jana Grykę), Remigiusz Suda (nominowany przez Łukasz Kropiowski), Anna Sudoł (nominowana przez Marcina Krasnego), Radosław Szlęzak (nominowany przez Grzegorza Sztwiertnię), Agata Szymanek (nominowana przez Jolantę Jastrząb), Justyna Śmidowicz (nominowana przez Dominika Lejmana), Paulina Walczak-Hańderek (nominowana przez Lesława Tetlę), Mariusz Wildeman (nominowany przez Patrycję Sikorę)

Jury: Magdalena Ziółkowska – dyrektorka Bunkra Sztuki w Krakowie, historyczka sztuki, kuratorka niegdyś związana z Van Abbemuseum w Eindhoven oraz Muzeum Sztuki w Łodzi; Paulina Ołowska – ur. 1976 r, artystka wizualna, studiowała grafikę i malarstwo na ASP w Gdańsku oraz w School of the Art Institute of Chicago; Hanna Wróblewska – dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuk Pięknych, historyczka sztuki, kuratorka; Jarosław Suchan – ur. 1966, historyk sztuki, krytyk i kurator. Od 2006 r. dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Związany niegdyś z Galerią Bunkier Sztuki w Krakowie oraz CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie; Piotr Kielan – ur. 1960, malarz, pedagog, profesor, rektor wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych; Marek Puchała – ur. 1959, artysta, kurator, dyrektor BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej.

A co Ty robisz dla malarstwa?
12. Konkurs Gepperta
Kuratorki: Marta Borgosz, Alicja Klimczak-Dobrzaniecka
Od 18 października do 11 grudnia 2016 roku
Uroczyste otwarcie i ogłoszenie zwycięzców:
21 października 2016 roku, godz. 19.00
galeria Awangarda BWA Wrocław

Dodaj komentarz