Polska – kraj folkloru?

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie zaprasza 14 października na wernisaż wystawy Polska – kraj folkloru?

Rita Walter-Łomnicka, „Odwiedź Polskę”, 1956 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rita Walter-Łomnicka, „Odwiedź Polskę”, 1956 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czym była ludowość i sztuka ludowa w pierwszych latach powojennych w Polsce oraz pierwszych dekadach PRL-u? Jak posługiwała się nią „ludowa” władza? W jaki sposób zmieniał się jej status wraz z wprowadzeniem jej do muzeów i galerii? Jakie miejsce w świecie sztuki zajmował twórca ludowy — „inny”? Polska — kraj folkloru? odpowiada na te i inne pytania, prezentując całą złożoność i niejednoznaczność tego kulturowego fenomenu. Ważny dla niej punkt odniesienia stanowi historia wystaw, które odbywały się w CBWA (obecnej Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki) w latach 50. i 60., a wśród nich głośny pokaz Inni przygotowany przez Aleksandra Jackowskiego.

Ekspozycja pokazuje wieś widzianą oczami etnografów, historyków sztuki, kolekcjonerów i artystów — sztukę ludową i ludowość jako reprezentację wsi w mieście. To w mieście bowiem decydowano, co jest ludowe, a co nie. Wystawa podejmuje temat instytucjonalizacji i centralizacji twórczości ludowej oraz jej propagandowego wykorzystania na niespotykaną przedtem skalę. Koncentruje się na niezwykłym zjawisku mezaliansu młodopolskiej chłopomanii z socrealizmem, a także samofolkloryzacji, czyli kreowania eksportowego wizerunku Polski jako „kraju folkloru”.

Ludowość i sztuka ludowa usytuowane zostają jednak także w znacznie szerszym kontekście — jako jedna z fundamentalnych kategorii, do której odwoływali się artyści nowocześni. Zainteresowanie sztuką ludową wiązało się bowiem z kluczowym dla modernizmu zwrotem do prymitywu jako źródła autentyczności, dziecięcej spontaniczności i fantazji.

Kuratorka: Joanna Kordjak

Okładka „Polski” z okazji Światowego Festiwalu Młodzieży w Warszawie, 1955 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Okładka „Polski” z okazji Światowego Festiwalu Młodzieży w Warszawie, 1955 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Polska – kraj folkloru?
Od 15 października 2016 roku do 15 stycznia 2017 roku
Wernisaż 14 października 2016 roku, godz. 19.00
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Dodaj komentarz

Sonda

Kolekcjonuję:

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Zobacz archiwum

Konkursy

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR