Program pit dla ryczałtowców

Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych deklarację roczną składają na formularzu PIT-28. Mogą wypełnić ją i wysłać przy pomocy programu pit. Wybranie, wypełnienie i wysłanie wymaganych załączników do deklaracji PIT-28 możliwe jest też przez program pit.

Program PIT dla ryczałtowców (źródło: materiały prasowe)

Program PIT dla ryczałtowców (źródło: materiały prasowe)

Przychody opodatkowane ryczałtem

PIT-28 składają podatnicy, których rozliczenie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku podatkowym dotyczy:

  • przychodów z prowadzonej indywidualnie pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • pozarolniczej działalności gospodarczą w formie spółki cywilnej lub jawnej;
  • przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów tego typu poza działalnością gospodarczą;
  • sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Terminy zawiadomień i składania zeznania

Aby rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatnik musi zawiadomić do 20 stycznia danego roku podatkowego swój urząd skarbowy o wyborze takiego sposobu rozliczania. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego zawiadomienie powinno być złożone w dniu rozpoczęcia działalności nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Podatnicy uzyskujący przychody z- z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze powinni zawiadomić organ skarbowy do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu, a w przypadku pierwszego przychodu w grudniu, oświadczenie należy złożyć do końca roku.

Korzystanie z ryczałtu w następnych latach nie wymaga składania kolejnego oświadczenia.

Rozliczenie podatkowe na formularzu PIT-28 składamy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym

Ulgi i odliczenia

Podatnicy rozliczające się z wykorzystaniem ryczałtu nie mają możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Nie maja również prawa do stosowania niektórych ulg, np. ulgi prorodzinnej czy preferencyjnego wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Mogą natomiast dokonać odliczeń składek na ZUS, składek na ubezpieczenie zdrowotne, ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodu, wskazanych w art. 26 ustawy o PIT (oprócz podanych powyżej), ulgi abolicyjnej.

Mogą tez przekazać 1% podatku wykazanego na PIT-28 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Załączniki do PIT-28

Podatnicy rozliczając się przez program pit mogą złożyć razem z zeznaniem pit-28 wymagane załączniki:

  • PIT-28 A Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze;
  • PIT-28 B Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych;
  • PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37);
  • PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym.

Dodaj komentarz