Eksplozja litery

W listopadzie w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach będzie można obejrzeć zbiorową wystawę Eksplozja litery. Ikonografia tekstualności jako źródła cierpień poświęconą problematyce znaku w kulturze. Znajdą się na niej prace Stanisława Dróżdża, Grzegorza Hańderka, Macieja Linttnera, Przemysława Łopacińskiego, Janusza Marciniaka, Jadwigi Sawickiej, Paweł Susid, Małgorzata Szandała, Andrzej Szewczyk, Grażyna Tereszkiewicz, Ireneusz Walczak. Będzie miała miejsce również sesja naukowa towarzysząca wystawie.

Janusz Marciniak, „Mantra rysunkowa”, 2014, technika mieszana, 86 x 103 cm (źródło: materiały prasowe organizatora wystawy)

Janusz Marciniak, „Mantra rysunkowa”, 2014, technika mieszana, 86 x 103 cm (źródło: materiały prasowe organizatora wystawy)

Projekt wystawy i sesji Eksplozja litery. Ikonografia tekstualności jako źródła cierpień odwołuje się do problematyki kreowania, wytwarzania i dystrybucji tego, co możemy określić jako cywilizacyjne „sensy”. […]

Problematyka znaku i znaczenia jest w naszej kulturze obecna od zawsze. Kiedy przed ponad półwieczem Mircea Eliade napisał, iż „człowiek domaga się znaku, aby położyć kres napięciu spowodowanemu przez względność oraz trwodze wynikającej z dezorientacji”, zapewne postrzegał akt kreowania i konstytuowania znaków jako wyraz fundamentalnej potrzeby poszukiwania „absolutnego punktu oparcia”. Usankcjonowanie i uzasadnienie ludzkiej egzystencji domaga się – według autora Sacrum, mitu, historii – zarówno symbolizacji, jak i rytualizacji rzeczywistości. Zachodzące pomiędzy człowiekiem a językiem relacje przynależności są logiczną konsekwencją faktu, że od momentu narodzin, kiedy zaczynamy konstruować swą podmiotowość i tożsamość, „zamieszkujemy” w języku, który jest naszym (obosiecznym zresztą) schronieniem, narzędziem i praktyką dyskursywną. Językowa mediacja służy nam przede wszystkim do stworzenia indywidualnych figur wyobrażeniowych i postaci pojęciowych, stanowiących rekonstrukcję świata widzialnego i naszego w nim miejsca. Są one w istocie wyrazem ufności w systemy symboliczne i aktami obsesyjnej wiary w reprezentację. Niestety realia naszego doświadczania świata nader szybko rewidują tę utopię i wówczas dostrzegamy, że między znakiem a rzeczywistością istnieje przepaść, która jest zaczynem i traumy, i afirmacji.

Roman Lewandowski

Eksplozja litery. Ikonografia tekstualności jako źródła cierpień 
Kurator wystawy: Roman Lewandowski
Od 4 do 20 listopada 2016 roku
Galeria Rondo Sztuki w Katowicach

Dodaj komentarz