Zaprojektuj ilustrowaną książkę dla dzieci

Pierwsza edycja konkursu Jasnowidze okazała się sukcesem i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Nadesłano ponad 520 prac konkursowych, a wśród zgłoszeń znalazło się wiele intrygujących projektów. Wydawnictwo Dwie Siostry zaprasza do udziału w drugiej edycji, która rozpocznie się w połowie listopada.

Międzynarodowy Konkurs na Projekt Ilustrowanej Książki dla Dzieci Jasnowidze, logotyp (źródło: materiały prasowe organizatora)

Międzynarodowy Konkurs na Projekt Ilustrowanej Książki dla Dzieci Jasnowidze, logotyp (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dziś można już podziwiać materialne efekty konkursu. Nagrodzone projekty ukazują się w postaci książek konkursowych: pierwsza z nich – nagrodzona przez jury międzynarodowe Kawalerka Weroniki Przybylskiej – została wydana na początku roku. Druga (a być może także kolejne) ukaże się w najbliższych miesiącach. Trzy inne książki – Zakątki Michaliny Rolnik oraz Okularki i Król Ewy Madeyskiej zilustrowane przez finalistkę Jasnowidzów Kasię Matyjaszek – powstały dzięki współpracy, jaką wydawnictwo nawiązało z wyróżniającymi się uczestnikami konkursu.

Najciekawsze nadesłane projekty złożyły się na interaktywną wystawę pokonkursową, która krąży po całej Polsce. Przybrała także formę książki aktywnościowej – katalogu konkursowego wydanego we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

W konkursie Jasnowidze 2016 organizatorom wciąż przyświecają te same idee i cele, które leżały u źródeł pierwszej edycji konkursu: budzenie potencjału tkwiącego w młodych twórcach, dbałość o jakość estetyczną i edytorską książek dziecięcych, dążenie do wyznaczania w tej dziedzinie najwyższych standardów, wspomaganie rozwoju polskiej książki dziecięcej i jej międzynarodowej obecności.

Bezpośrednim celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz odkrywanie utalentowanych twórców i stwarzanie im możliwości zaistnienia na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym.

Do udziału w konkursie zaproszeni są debiutanci i doświadczeni twórcy, z Polski i z zagranicy, występujący indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Przedmiotem konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz (konspekt) lub scenorys (storyboard) całej książki oraz 3 gotowe rozkładówki i okładkę.

Ocenie podlegać będą: jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzględniająca dziecięcą wrażliwość.

Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury:

  1. Jury międzynarodowe w składzie: Monika Hanulak, Juraj Horváth, Åshild Kanstad Johnsen i Grzegorz Kasdepke.
  2. Jury Wydawnictwa Dwie Siostry: Ewa Stiasny, Jadwiga Jędryas, Joanna Rzyska, Maciej Byliniak.

W Konkursie są przewidziane 3 kategorie nagród:

  1. Nagroda główna w wysokości 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe.
  2. Nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry.
  3. Udział najlepszych nadesłanych projektów w wystawie pokonkursowej.

Międzynarodowy Konkurs na Projekt Ilustrowanej Książki dla Dzieci Jasnowidze 2016
Termin nadsyłania zgłoszeń: od 15 listopada do 15 grudnia 2016 roku
Ogłoszenie wyników: 15 marca 2017 roku
Organizator: Wydawnictwo Dwie Siostry

Dodaj komentarz