• 2016-10-06

Nauka chodzenia

7 października we Wrocławskim Teatrze Współczesnym odbędzie się premiera spektaklu Nauka chodzenia, wyreżyserowanego przez Pawła Miśkiewicza. W scenariuszu wykorzystano fragmenty utworów Tadeusza Różewicza – dramaty: Rajski ogródek, Wyszedł z domu; proza: Matka odchodzi, Śmierć w starych dekoracjach, Próba rekonstrukcji; poezja ze zbiorów: Czerwona rękawiczka, Duszyczka, Niepokój, Wyjście.

„Nauka chodzenia” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Nauka chodzenia” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nauka chodzenia w reżyserii Pawła Miśkiewicza to spektakl-wędrówka przez dramaty, prozę i poezję Tadeusza Różewicza – jednego z najwybitniejszych twórców literatury światowej przełomu XX i XXI wieku. W przypadku Różewicza, jak rzadko kiedy, dzieło przenika się z życiem, życie z kolei przegląda się w dziele. To życie, wiara w człowieka rodzi się i umiera razem z kolejnymi etapami jego biografii: wojenny zamęt, odejścia bliskich, świadomość własnych słabości i ograniczeń kruszą ciągle z mozołem odbudowywany fundament. Różewicz chętnie cytował ulubionego Mickiewicza: „trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę”. W spektaklu aktorzy nie są przypisani do postaci. Anna Błaut, Krzesisława Dubielówna, Maria Kania, Anna Kieca, Ewelina Paszke-Lowitzsch, Krzysztof Boczkowski, Przemysław Kozłowski, Marcin Łuczak, Jerzy Senator przyjmują coraz to nowe wcielenia, krążą w przestrzeni metafor, spostrzeżeń i intuicji Poety. Poety, który po latach twórczej aktywności zamilkł – bo, jak sam pisał: „poeta poważnie myślący [w ogóle myślący] musi zamilknąć” – i przyglądał się światu już tylko z pewnego oddalenia. Chodził po parkach, górach, polanach we Wrocławiu, Konstancinie, Karpaczu, czasem, z właściwym sobie wdziękiem „śmiesznego staruszka” bezlitośnie kpił z naszego codziennego uwikłania w życie, z fałszywych aspiracji i autorytetów, degradacji sztuki… Sam dał świadectwo życia godne swego dzieła, ale zawsze uciekał ze wznoszonych mu przez innych pomników. 

  • scenariusz i reżyseria: Paweł Miśkiewicz
  • konsultacje literackie: Maria Dębicz
  • scenografia: Barbara Hanicka
  • kostiumy: Hanka Podraza
  • światło i projekcje: Marek Kozakiewicz
  • muzyka: Adam Skrzypek
  • przygotowanie wokalne: Magdalena Śniadecka
  • ruch sceniczny: Maćko Prusak
  • asystenci reżysera: Grzegorz Jaremko, Marcin Kalisz, Elżbieta Kozak
  • inspicjenta i suflerka: Elżbieta Kozak

Tadeusz Różewicz | Nauka chodzenia, reż. Paweł Miśkiewicz
Premiera: 7 października 2016 roku
Wrocławski Teatr Współczesny

Dodaj komentarz