Pracownia przyborów podróżnych Jacka Rykały

Rondo Sztuki w Katowicach zaprasza 7 października na otwarcie wystawy Pracownia przyborów podróżnych Jacka Rykały.

Jacek Rykała, „Światła Środuli ławka”, 2001 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jacek Rykała, „Światła Środuli ławka”, 2001 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przygotowywana dla katowickiego Ronda Sztuki wystawa prac Jacka Rykały jest subiektywnym wyborem dwóch lejtmotywów twórczości sosnowieckiego artysty. Pierwszy stanowi próbę topograficznego zdefiniowania bądź wykreowania z pamięci znaczących elementów przestrzeni oraz ciągów czasu. Drugi – jest ich estetyczną i konceptualną celebracją. Co też istotne – prace Rykały, jakkolwiek korespondują z pewnym klimatem i „duchem” miejsca, w jakim powstały, nigdy nie stanowiły oczywistej – wydawałoby się – realizacji postulatu regionalizmu.

Rykała nigdy nie związał się z żadnym lokalnym nurtem czy wynikającymi zeń towarzyskimi inklinacjami. Jego twórczość nie respektowała też tego, co określamy jako dominantę aktualnych praktyk artystycznych. Duchowo, czy może raczej tożsamościowo, twórczość ta jednak nigdy nie była wolna od specyfiki, aromatów i temperatury miejsca, jakim jest Śląsk, a w ścisłości – Zagłębie. To właśnie z jego topografii i geografii, wywodzi się cała mitografia tej przestrzeni, którą Rykała konsekwentnie rozwijał przez trzy minione dekady. Uzupełnieniem i rozwinięciem tej symbolicznej kolizji, jest fakt, że artysta zawiązał dyskurs malarstwa komentowanego przez fotografię oraz grafikę, a elementem spajającym uczynił mit i personę.

Jacek Rykała – malarz. profesor zwyczajny. Na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prowadzi Pracownię Malarstwa. W latach 2005 – 2012 był prorektorem Uczelni. Miał ponad sześćdziesiąt wystaw indywidualnych w Polsce, Niemczech, Holandii, Austrii, Francji, Norwegii, USA, we Włoszech i na Węgrzech. Wziął udział w ponad trzystu wystawach sztuki. Jego prace znajdują się w kilkudziesięciu muzeach w Polsce i za granicą. Jest pierwszym żyjącym artystą, który miał wystawę retrospektywną w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od roku 2005 realizuje swoje sztuki w teatrze, reżyserując. Zrealizował Dom przeznaczony do wyburzenia (2005) i Mleczarnię (2007) w Teatrze Śląskim w Katowicach, a ostatnio Chłodne poranki ( 2012) w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, ostatnio w 2011 roku srebrny medal Gloria Artis oraz doroczną Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego.

Jacek Rykała, „Pracownia przyborów podróżnych”, 2009-2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jacek Rykała, „Pracownia przyborów podróżnych”, 2009-2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jacek Rykała, Pracownia przyborów podróżnych
Kurator: Roman Lewandowski
Od 7 do 28 października 2016 roku
Wernisaż:  7 października 2016 roku, godz. 18.00
Rondo Sztuki w Katowicach

Dodaj komentarz