Historia sztuki w walce o pamięć

Żydowski Instytut Historyczny zaprasza 6 października na otwarcie wystawy Historia sztuki w walce o pamięć. Józef Sandel (1894–1962) twórca Muzeum ŻIH.

„Historia sztuki w walce o pamięć. Józef Sandel (1894–1962) twórca Muzeum ŻIH” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Historia sztuki w walce o pamięć. Józef Sandel (1894–1962) twórca Muzeum ŻIH” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tematem wystawy, która wpisuje się w cykl przedsięwzięć towarzyszących obchodom siedemdziesięciolecia Żydowskiego Instytutu Historycznego, jest praca naukowa w zakresie historii sztuki, motywowana nie tylko dążeniem do prawdy, ale i pragnieniem upamiętnienia swojego przedmiotu, czyli twórczości polskich artystów pochodzenia żydowskiego. U genezy ŻIH stała potrzeba zachowania pamięci o niemal zupełnie unicestwionym narodzie i jego kulturze, a jej narzędziem miały być badania dotyczące zarówno Zagłady, jak i poprzedzającej ją bogatej historii polskich Żydów. Jedną z dziedzin, której od początku poświęcano uwagę w tej instytucji, był wkład Żydów polskich (czy Polaków żydowskiego pochodzenia) w dzieje sztuk plastycznych.

Z początku była to zasługa przede wszystkim jednego wyjątkowego człowieka, byłego marszanda i społecznika, który pod wpływem wydarzeń wojennych stał się historykiem, a jego imponująca determinacja zapoczątkowała cały kierunek badawczy, który rozwija się do dziś. Tym człowiekiem był Józef Sandel. Niniejsza wystawa nie jest hołdem czy wyrazem ckliwego sentymentu. Jej celem jest ukazanie pracy Józefa Sandla jako istotnego etapu w dziejach nie tylko Żydowskiego Instytutu Historycznego jako instytucji naukowo-badawczej, ale i studiów nad kulturą Żydów polskich w ogóle.

Historia sztuki w walce o pamięć. Józef Sandel (1894–1962) twórca Muzeum ŻIH
Kuratorzy: Jakub Bendkowski (ŻIH), Mikołaj Getka-Kenig (Instytut Historii Nauki PAN)
Wernisaż 6 października 2016 roku, godz. 18.00
Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie

Dodaj komentarz