Inauguracja 11. edycji Akademii Dziedzictwa

7 października Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, wykładem zatytułowanym Kraków. Miasto-muzeum? zainauguruje 11. edycję studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Michał Niezabitowski, „Kraków. Miasto-muzeum?” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Niezabitowski, „Kraków. Miasto-muzeum?” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Podczas prelekcji zostanie przedstawiona wizja nowoczesnego muzeum i zarządzania instytucjami muzealnymi. Dyrektor MHK szczególną uwagę skupi na modelach i funkcjach muzeów miejskich, pełniących ważną rolę jako miejsca spotkań z przeszłością i teraźniejszością miast. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie dziedzictwa kulturowego dla miejskiej ekonomii, instytucje te pełnią obecnie także wyjątkową funkcję nie tylko w turystycznej promocji, ale również w miejskiej gospodarce.

Akademia Dziedzictwa to dwusemestralne studia podyplomowe poświęcone zarządzaniu dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Studia prowadzone są przez MCK we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Michał Niezabitowski – absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ. Od 1985 r. pracuje w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa najpierw jako kustosz, kierownik działu Naukowo-Oświatowego, a od 2004 r. pełni funkcję dyrektor muzeum. Zaangażowany jest również w wiele przedsięwzięć muzealnych: jest kustoszem zbiorów muzealnych i członek Komitetu Kopca Kościuszki (od 1995 r.); głównym specjalistą ds. zarządzania Muzeum PRL-u (od 2013 r.); wykładowcą Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Historycznego UJ. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Towarzystwa Pro Museo, Stowarzyszenia Muzealników Polskich (od 2013 r. pełni funkcję prezesa). Autor licznych publikacji nt. historii Krakowa; kurator wielu wystaw w MHK; autor scenariuszy filmowych; badacz dziejów Krakowa, historii Kościoła, rozwoju miast, życia i dzieła Tadeusza Kościuszki.

Michał Niezabitowski, Wykład Kraków. Miasto-muzeum?
Inauguracja 11. edycji Akademii Dziedzictwa
7 października 2016 roku, godz. 17.00
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz