Mieszka i pracuje w

Zona Sztuki Aktualnej zaprasza na wystawę zbiorową Mieszka i pracuje w, która prezentuje prace artystów młodego i średniego pokolenia z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, podejmujących problematykę i znaczenie miejsca pracy i zamieszkania artystów w dzisiejszych czasach.

„Mieszka i pracuje w” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Mieszka i pracuje w” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Miejsce pracy artystów tradycyjnie rozumiane jako dom czy pracownia oraz jego położenie geograficzne stało się z jednej strony nieistotne, z drugiej kluczowe dla ich praktyki artystycznej. Relacje między miejscem zamieszkania artystów a ich tożsamością kulturową i twórczością z pewnością ulegają wpływowi zarówno procesów globalizacyjnych, jak i lokalnych preferencji i estetycznych trendów. W sztuce artystów urodzonych w latach 70. i 80. historyczne wydarzenia i procesy, wspomnienia biograficzne i filozoficzne odniesienia mieszają się i często łączą w jedno. Poprzez swoją praktykę artyści ci krytycznie przyglądają się społeczno-polityczno-kulturowym zmianom określającym okoliczności, w jakich dane jest im funkcjonować dzisiaj.

Prace prezentowane na wystawie oferują wgląd w przeciwstawne poetyki między przeszłością a teraźniejszością, tym co istotne i nieistotne, intuicyjne i historyczne, lokalne i ponadnarodowe. W pewnym sensie prezentowani artyści włączają w swoje praktyki artystyczne to, co najbardziej charakterystyczne dla stanu bycia „pomiędzy”: wszelkie luki, porażki, nieścisłości, niezdolności czy nieciągłości w ich twórczości.

Jak artyści pochodzący z regionu obejmującego obszar między morzem Bałtyckim a Śródziemnym funkcjonują w dzisiejszym międzynarodowym świecie sztuki? Czy migracja do głównych ośrodków-centrów sztuki współczesnej, uczestnictwo w licznych wyjazdach rezydencyjnych lub pozostanie we własnym kraju wpływa na ich perspektywę i praktykę artystyczną? W końcu, jak ten często nomadyczny tryb życia i ekonomia dzielenia się wpływają na ich twórczość? Ważnym kontekstem dla pytań stawianych w ramach wystawy są zmiany społeczno-ekonomiczno-polityczne, których jesteśmy świadkami w ostatnich latach: swoiste wyczerpanie się obecnego międzynarodowego systemu politycznego, migracje i kryzys ekonomiczny, zmiany w percepcji centrum i dawnych (pół) peryferii po 1989 roku, czyli w okresie kiedy młode i średnie pokolenie kształtowało swoją tożsamość.

Wystawa Mieszka i pracuje w prezentuje idee i estetyczne zjawiska w sztuce wybranych artystów młodego i średniego pokolenia z Austrii, Chorwacji, Macedonii, Polski, Słowenii i Węgier.

Kuratorki:

Aurelia Nowak (Poznań, 1987) – absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (Promocja i Krytyka Sztuki, Edukacja Artystyczna i Strategie Kuratorskie). W latach 2013-­2014 Nowak uczestniczyła w programie The Gallerist Programme prowadzonym przez De Appel Arts Centre (Amsterdam) przygotowującym młodych kuratorów i galerzystów do pracy w sektorze komercyjnym międzynarodowego świata sztuki. Aurelia Nowak jest beneficjentką stypendiów i nagród za działalność kuratorską i promocję młodej sztuki (m.in. przyznanymi przez MKiDN, NCK, Prezydenta Miasta Poznania). Od 2014 roku prowadzi Zonę Sztuki Aktualnej w Szczecinie oraz eksperymentalną agencję Pony Project realizującą projekty z udziałem młodych artystów w różnych krajach europejskich.

Vanja Žanko (Zagreb, 1980) – absolwentka historii sztuki (Wydział Filozofii, Zagrzeb) oraz studiów kuratorskich na Instytucie Sztuki Współczesnej w Ljubljanie (Słowenia). Zdobywczyni nagrody EUNIC w 2013 roku dla wschodzących młodych menedżerów w sektorze kultury. Wieloletnia współpracowniczka licznych instytucji publicznych: Instytutu Historii Sztuki w Zagrzebiu, International University w Wenecji we Włoszech, International Council of Museums. W latach 2007–2013 pracowała na stanowisku głównej kuratorki Kolekcji Filipa Trade, prowadząc przestrzeń ekspozycyjną Lauba House w Zagrzebiu w latach 2011–2013. Obecnie uczestniczy w programie DeVos dla menedżerów kultury organizowanym przez Instytut DeVos (Waszyngton/Ministerstwo Kultury w Chorwacji). Jest prezeską organizacji non-profit NOMAD.

Mieszka i pracuje w
Artyści: Yane Calovski i Hristina Ivanoska, Jasmina Cibic, Eva Engelbert, Igor Eškinja, Kathi Hofer, David Maljković, Christian Mayer, Gizela Mickiewicz, Marzena Nowak, Tarwuk, Adam Ulbert
Kuratorki: Aurelia Nowak, Vanja Žanko
Od 7 października do 25 listopada  2016 roku
Wernisaż 6 października 2016 roku, godz. 19.00
Zona Sztuki Aktualnej w Szczecinie

Dodaj komentarz