Wstęgi przeznaczenia

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza na wernisaż wystawy Jana Grodka pt. Wstęgi przeznaczenia,który odbędzie się 4 października.

Jan Grodek, „Wstęgi przeznaczenia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jan Grodek, „Wstęgi przeznaczenia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jan Grodek kształtuje swój świat artystycznej wyobraźni poprzez rzeźbę, tkaninę artystyczną, rysunek, grafikę. Początki jego zainteresowań rzeźbą sięgają czasu nauki w kieleckim Liceum Technik Plastycznych a tkaniną okresu studiów w łódzkiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dziś ASP). Jego artystyczna rozpoznawalność wiąże się z dokonaniami w dziedzinie Rzeźby z upodobaniem do form kameralnych. Całkowicie urzekła go poetyka narracji „miękkich form” w przestrzeni i jej pozostaje wierny. Większość jego realizacji to formy studyjne, kameralne, adresowane do publiczności jako obiekty przesycone wysublimowanym pięknem form. Autor świadomy ideowych artystycznych tradycji łódzkiego środowiska plastycznego, ukierunkowanego na kształtowanie formy przekazu, nie stał się kontynuatorem estetycznych i artystycznych idei Władysława Strzemińskiego czy Katarzyny Kobro. Odnalazł własny język formowania, łączący klasyczne pojmowanie piękna jako kategorii estetycznej z nowoczesnym rozumieniem wpisywania form w otaczającą przestrzeń, a nawet anektowania przestrzeni w rzeźbiarskie „bryły” jako konstytuujące elementy całości. Wielbiąc klasyczną tradycję sztuki, opartą na wysublimowanych, idealizujących kanonach piękna, romantycznie, acz dyskretnie porusza, rozwichrza biologiczne kształty poprzez rozciągnięcie ich formy w spiralnym ruchu, pokonując w ten sposób opór materii. Jego fascynacje pięknem natury, kształtów ciała kobiecego i ruchu zbliżają go w poszukiwaniach adekwatności form do sztuki baletu, w której upatruje esencję i radość życia.

Marian Rumin (fragmenty tekstu do katalogu)

Jan Grodek, Wstęgi przeznaczenia
Kuratorka: Elżbieta Fuchs
Od 4 do 22 października 2016 roku
Wernisaż: 4 października 2016 roku, godz. 18.00
Re:Medium, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz