Krzysztof Glistak, Symulakry

Pracownia Duży Pokój w Warszawie zaprasza na wystawę Krzysztof Glistaka pt. Symulakry.

Krzysztof Glistak, „Symulakry” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Glistak, „Symulakry” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Muzeum naturalne zdaje się być idealnym przypadkiem przywłaszczania sobie przez człowieka nieswoich tworów jako własne „dzieła sztuki”. Elementy osadzone w przyrodzie, współistniejące w ramach ekosystemu są adaptowane na potrzeby wystawiennictwa. Martwa natura wychodzi ze swoich klasycznych ram, nie jest już kompozycją malarską czy rysunkową, nie jest rzeźbą stworzoną zdolną ręką artysty od początku do końca. Mamy bowiem do czynienia z elementami fauny i flory, które posiadały wszelkie cechy natury ożywionej – tj. poruszały się, odżywiały, rozmnażały itd. Nie mogły więc zostać w takiej formie przeniesione do muzeum, ponieważ jego zadaniem nie jest prezentowanie ożywionych form – jest to raczej domena ogrodów zoologicznych, ogrodów botanicznych, palmiarni i im podobnych.

Wystawy w muzeach naturalnych przeważnie posiadają walory edukacyjne, znacznie przewyższające wartości artystyczne czy nawet estetyczne muzeum. Oglądając eksponaty znajdujące się na wystawie, możemy je odbierać na dwa sposoby: jako obiekty uśmiercone, przeobrażone przez człowieka i wystawione lub jako obiekty istniejące – od początku swej egzystencji – tylko jako dzieła sztuki. Z reguły dominuje drugi sposób odbioru, przez co śmierć zostaje oddalona na drugi plan. Eksponaty ogląda się bardziej jak program dokumentalny lub obrazy, niż żywe i przekształcone organizmy. Sytuacja ulega zmianie po podejściu bliżej dioramy, przysunięciu twarzy do szyby, schyleniu się. Znajdując się bliżej eksponatu, jesteśmy bliżej zwierzęcia. Dokładniej oglądamy jego puste, martwe, często sztuczne oczy, fakturę, niewzruszoną nieruchomość łap i nozdrzy. Nigdzie nie mamy możliwości tak bliskiego kontaktu ze śmiercią, a zarazem z zamrożoną w czasie oraz przestrzeni naturą.

Krzysztof Glistak – urodził się w 1991 roku, pochodzi ze Śląska, obecnie mieszka w Krakowie. Student kierunku Digital Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prywatnie zajmuje się fotografią i filmem, krążąc wokół tematyki natury, pustki i przestrzeni. Ponadto zainteresowany socjologią i psychologią.

Krzysztof Glistak, Symulakry
Od 29 września do 11 października 2016 roku
Wernisaż 29 września 2016 roku, godz. 19.00
Pracownia Duży Pokój w Warszawie

Dodaj komentarz