• 2016-09-29

Czarna Noc Biały Dzień

8 i 9 października w ramach projektu Ukryte Miasta we Wrocławiu będzie można zobaczyć spektakl Czarna Noc Biały Dzień, który wyreżyserował Diego Pileggi. Tematem przewodnim spektaklu jest podróż zarówno w znaczeniu wędrówki, drogi z jednego miasta do drugiego, od jednego spotkania do drugiego, jak i wewnętrznej podróży człowieka z uwzględnieniem jej emocji, środków wyrazu i ekspresji.

„Czarna Noc Biały Dzień” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Czarna Noc Biały Dzień” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

To podróż, która pozwala odkryć i przekroczyć granice, pokonać odległości i zmierzyć się z tym, jak postrzegamy świat zewnętrzny, jego kolory, różnorodność i wielorakość. Przeciwstawność zawarta w tytule spektaklu jest punktem wyjścia dla tej podróży. Sprzeczność świata – jej źródłem. W ślad za Dantem i Marco Polo zabieramy publiczność na wyprawę przez „miasta”, twarze i muzykę, czyniąc ją częścią wielokolorowej historii, w której słowa łączą nawet te najodleglejsze światy.

Ukryte Miasta to bezpłatny i otwarty dla zróżnicowanej publiczności cykl wydarzeń muzycznych i teatralnych odbywających się w przestrzeniach nie-teatralnych. Projekt ma na celu uwidocznienie miejsc ukrytych na mapie miasta Wrocławia poprzez wykorzystanie ich jako przestrzeni działalności artystycznej, wymiany doświadczeń i dialogu społecznego na płaszczyźnie kultury.

Organizatorem jest Jubilo – grupa teatralna dzialająca od 2011 roku we Wrocławiu. Trzon zespołu stanowią aktorzy i muzycy z Polski, Kanady i Włoch. Jubilo wyraża protest przeciw wykluczaniu z kultury i marginalizacji społecznej, dążąc do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język teatru i muzyki. Jubilo prowadzi projekty edukacyjno-społeczne i teatralne w środowiskach marginalizowanych, pracując m.in. z dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dziećmi romskimi z wrocławskiego koczowiska, uchodźcami z Bośni, bezdomnymi czy więźniami. Linię performatywną swojej pracy rozwija od 2013 roku w ramach Scherzo – wydarzeń artystycznych na pograniczu zgromadzenia, koncertu i muzycznego jam session. W 2015 roku Fundacja Jubilo prowadziła m.in. projekty: Odkluczanie we współpracy z Zakładem Karnym nr 1 i Ukryte Miasta – cykl wydarzeń muzycznych i teatralnych odbywających się w przestrzeniach nieteatralnych. W ramach Ukrytych Miast odbyły się premiery koncertu Pieśni tradycyjnych oraz spektaklu Czarna Noc Biały Dzień.

Diego Pileggi | Czarna Noc Biały Dzień
8 i 9 października 2016 roku
MiserArt – Strefa Kultury w Labiryncie Wykluczenia we Wrocławiu

Dodaj komentarz