• 2016-09-27

Alchemia Teatru

Od 21 do 30 października w Krakowie pod hasłem Spotkajmy się w tłumie będzie trwał Ogólnopolski Festiwal Młodych Alchemia Teatru.

„Ogólnopolski Festiwal Młodych Alchemia Teatru” – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Ogólnopolski Festiwal Młodych Alchemia Teatru” – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

W tym roku organizatorzy stawiają przed uczestnikami i widzami zagadnienie: spotkania w tłumie. Celem jest podkreślenie rangi realnego spotkania opartego na fizycznej obecności i uważnej komunikacji z drugim człowiekiem.

Wszechobecności portali społecznościowych służy co prawda integracji młodych ludzi, która czasem zachodzi kosztem realnego wyjścia z domu i szukania kontaktu z drugim człowiekiem.

Doceniając znacznie i możliwości, które daje Internet, organizatorzy chcą podkreślić, że kontakt, uścisk dłoni i rozmowa w cztery oczy również posiada niezastąpioną siłę i moc oddziaływania. W tym aspekcie kultura i sztuka a zwłaszcza teatr posiadają nadal monopol stwarzania warunków do tworzenia więzi, wspólnoty, tak niezbędnych do prawidłowego funkcjonowaniu w świecie. Teatr jako sztuka jest nierozerwalnie związany ze zjawiskiem spotkania, bez którego nie spełnia się akt teatru.

Spotkajmy się w tłumie jest grą słowną, sygnalizującą pewną trudność, którą trzeba przezwyciężyć, aby do spotkania doszło. W skomercjalizowanym świecie i materialnym podejściu do życia właśnie teatr może być szczególną „przestrzenią dla swobodnego wypowiedzenia siebie, wskazania na to, co nas nurtuje, bulwersuje”.

Nie jest łatwo, ale warto dążyć ku temu i kształtować tę potrzebę w uczestnikach i widzach. W odczuciu organizatorów ogromne znacznie ma spotkanie i wyjście ku drugiemu człowiekowi, dając szansę na rozwój i kształtowanie wrażliwości poprzez aktywne uczestnictwa w kulturze i sztuce. Pojęcie „tłumu” dotyczy zarówno anonimowego tłumu ludzi mijanych w pośpiechu, spotykanych w marketach, środkach komunikacji, metrach, w teatrach, muzeach, imprezach masowych …oraz „wirtualnego tłumu” mierzonego liczbą lajków, poślubień, zaczepek, zdjęć, wydarzeń.

„Tłum” zostanie potraktowany także metaforycznie jako napływ różnych informacji, poglądów, propozycji, z których każdy powinien umieć wyłonić tę najważniejszą dla niego. Tłum jednak najczęściej kojarzy się z brakiem podmiotowości i brakiem tożsamości. W skomercjalizowanym świecie i materialnym podejściu do życia właśnie teatr może być szczególną „przestrzenią dla swobodnego wypowiedzenia siebie, wskazania na to, co nas nurtuje, bulwersuje ”. Jest nośnikiem szczególnego zjawiska – autentycznego spotkania tych, którzy mają coś do przekazania i tych którzy słuchają. A o spotkanie jest coraz bardziej trudno.

Ogólnopolski Festiwal Młodych Alchemia Teatru: Spotkajmy się w tłumie 
Od 21 do 30 października 2016 roku
Kraków

Dodaj komentarz