Narodowo-radykalny – Alexander Pushkin

Wystawa w Galerii Arsenał w Poznaniu stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, kim tak naprawdę jest Alexander Pushkin – malarz, performer, dysydent, animator lokalnej kultury w niewielkiej, białoruskiej miejscowości Bobr.

„Narodowo-radykalny – Alexander Pushkin” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Narodowo-radykalny – Alexander Pushkin” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach ekspozycji zaprezentowane zostaną prace plastyczne i dokumentacje artystycznych akcji. Wszystkie łączy odniesienie do narodowej tradycji Białorusi. Odwołują się do niej wykorzystywane przez Pushkina symbole, takie jak biało-czerwono-białe barwy flagi i herb z przedstawieniem Pogoni. Ich użycie stanowi dla artysty rodzaj sprzeciwu wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Jednak jego bunt nie jest jedynie politycznym aktem. Tym, co cechuje działalność Pushkina jest opowiedzenie się za konstruktywnymi wartościami, tworzenie alternatywy dla marności kultury autorytarnego państwa.

Wystawa Narodowo-radykalny – Alexander Pushkin umożliwi zapoznanie się z wieloma przejawami twórczości artysty. Pojawią się na niej prace stanowiące komentarz do działalności politycznej Łukaszenki, odnoszące się do bohaterów białoruskich nacjonalistów, jak również dokumentacje działań aktywizujących lokalną społeczność, takich jak organizowana przez artystę Noc Kupały, będąca świętem nawiązującym do pogańskiej tradycji. Ekspozycja ma skłonić do postawienia szeregu pytań dotyczących poglądów Pushkina – jego stosunku do narodowej tradycji, charakteru jego radykalizmu i wielości, często sprawiających wrażenie wykluczających się, inspiracji.

Alexander Pushkin – urodził się w 6 sierpnia 1965 r. w miejscowości Bobr na Białorusi. W swojej twórczości zajmuje się głównie malarstwem monumentalnym i działaniami performatywnymi. Studiował w Białoruskim Państwowym Instytucie Artystyczno-Teatralnym na Wydziale Malarstwa Monumentalnego i Dekoratorstwa. Studia przerwała mobilizacja do wojska i służba w Afganistanie. W 1993 r. założył w Witebsku galerię U Pushkina, w której prezentował dzieła sztuki współczesnej. Z powodu opozycyjnej działalności artysty galerię zamknięto w 1994 r. Główne źródło utrzymania Pushkina stanowi tworzenie dekoracji dla prawosławnych i katolickich świątyń. Ponadto cały czas kontestuje reżim Aleksandra Łukaszenki – do jego najbardziej znanych akcji zalicza się Prezent dla prezydenta/Gnój dla prezydenta z 1999 r., Żołnierz fortuny z 2002 r. i Protest artystyczny z 2005 r. Co roku, 25 marca, przemalowuje Obraz Wolności – zakończenie pracy nad projektem oznaczać będzie osiągnięcie wolności i demokracji na Białorusi. Dodatkowo, artysta animuje życie kulturalne w rodzinnej miejscowości Bobr. Co roku nieopodal swojego domu organizuje obchody Nocy Kupały, nawiązując do pogańskich tradycji swojego kraju. Swoje dzieła prezentował w wielu muzeach i galeriach na Białorusi, w Polsce, Norwegii, Szwecji, Rosji i w Stanach Zjednoczonych. Jest laureatem II nagrody Chartyja – 97 i nagrody Za wolność myśli im. Wasila Bykaua.

Narodowo-radykalny – Alexander Pushkin
Kurator: Marcel Skierski
Od 26 sierpnia do 9 października 2016 roku
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Dodaj komentarz