• 2016-09-23

Fotografia non-fiction

Galeria Fotografii pf w Poznaniu zaprasza na pierwszą wystawę z kolejnego cyklu non-fiction, wyłonionego w ramach konkursu kuratorskiego, którego kuratorką jest Dorota Walentynowicz. Cykl będzie się składał z trzech wystaw i potrwa od września 2016 roku do stycznia 2017 roku.

 „Eclipser” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Eclipser” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cykl non-fiction stawia pytanie o wiarygodność obrazu fotograficznego jako dokumentu. Rozpoczynając od analizy środków fotograficznych, poprzez pytanie o ekonomię znaczeń, aż po kwestię hierarchii społecznych, cykl non-fiction sytuuje obraz fotograficzny w relacji do zjawisk naturalnych, jak i kulturowych.

Fotografia nie jest jedynie medium, które donosi o stanie świata ‒ nie jest też jedynie estetyczną transformacją świata. Jest ona konkretnym aktem ujawnienia, w którym nieskończone możliwości opowiedzenia prawdy wynikają właśnie z zaprzeczenia, zakłócenia, rozbicia własnej tożsamości. (John Roberts, Photography and its Violations)

Niniejszy cykl oparty jest na pozorach: prezentowane są w nim fotografie, które zaprzeczają własnej obiektywności, w których dominuje auto-destabilizujący charakter. Dobór prac odbywał się według klucza formalnego, uzależniając przepływ znaczeń od kontekstu prezentacji.

 „Eclipser” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Eclipser” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Eclipser to wystawa fotografii półprzezroczystych. Jej tematem jest światło przebijające przez naturalne ‒ organiczne i nieorganiczne ‒ przesłony, zamknięte w ramie obrazu. Prezentowane na wystawie prace są formalistyczne w warstwie wizualnej ‒ źródłem ich potencjału narracyjnego jest sama materia, z której zostały stworzone.

Agnieszka Brzeżańska ‒ powszechnie uznana jako malarka, tworzy ulotne abstrakcje odnoszące się do zjawisk naturalnych i kosmicznych. W cyklu fotografii Honomeia przygląda się kształtom, jakie tworzą pod mikroskopem grudki ziemi zebranej z różnych miejsc. Powstają w ten sposób formy jednocześnie abstrakcyjne i realistyczne, tworzące obraz życiodajnej, płynnej materii, wypełnionej pęcherzykami światła i cienia.

Michael Part ‒ uprawia wizualną alchemię. Wykorzystuje zieleń malachitową, której intensywna barwa, historycznie utożsamiana z wydobyciem rudy srebra, w pracach Parta zostaje użyta jako barwnik chemiczny. Za pomocą artysta tworzy kinematograficzny spektakl wyświetlany na przezroczach. Podczas ekspozycji slajdy poddawane są procesowi naświetlenia, a intensywność ich barwy zmienia się w czasie trwania wystawy. Part eksperymentuje z materią, poddając ją rozmaitym procesom chemicznym, dekonstruując tym samym pojęcie obrazu fotograficznego.

Agnieszka Brzeżańska, Michael Part, Eclipser
Kuratorka: Dorota Walentynowicz
Od 21 września do 16 października 2016 roku
Galeria Fotografii pf w Poznaniu

Dodaj komentarz