Dynamika formy architektonicznej

15 września ukazała się Dynamika formy architektonicznej Rudolfa Arnheima.

Rudolf Arnheim, „Dynamika formy architektonicznej” (źródło: mat. pras. wydawcy)

Rudolf Arnheim, „Dynamika formy architektonicznej” (źródło: mat. pras. wydawcy)

W swej klasycznej książce Rudolf Arnheim, autorytet psychologicznej interpretacji sztuk wizualnych, zwraca swój doświadczony wzrok w stronę wizualnych aspektów budowli, przykładając swoją teorię do specyficznych cech medium, jakim jest architektura. Arnheim tropi nieoczywiste percepcyjnie wytwory architektury z typową dla siebie jasnością i precyzją. W kręgu jego zainteresowań znalazła się m.in. analiza porządku i nieporządku w dizajnie, natura wizualnego symbolizmu, relacja między funkcjonalnością a percepcyjną ekspresją.

Arnheim nie traktuje architektury jako tworu wyizolowanego z innych sfer życia, lecz przy okazji poddaje krytyce zatomizowane współczesne życie społeczne i polityczne, które jego zdaniem znajduje odbicie w architekturze – zarówno w przypadku pojedynczych wybitnych dzieł, jak również przypadku częstego braku jednoczącej myśli estetycznej, która mogłaby stać się źródłem ogólnego porządku architektonicznego.

Rudolf Arnheim, Dynamika formy architektonicznej
Premiera: 15 września 2016 roku
Wydawnictwo Officyna

Dodaj komentarz